31 October, 2020

Lịch phát sóng Today TV 22/7/2020

01:00
Thông tin giải trí
Thế giới âm nhạc – Số 247
02:00
Thông tin giải trí
Today 18h
02:30
Thông tin giải trí
Chuyện nhà mình – Số 105
03:00
Thông tin giải trí
Thế giới âm nhạc – Số 245
03:45
Thông tin giải trí
Những khúc vọng xưa ver 2017- Số 66
04:30
Thông tin giải trí
Today 18h
04:45
Thông tin giải trí
Thế giới âm nhạc – Số 244
05:30
Thông tin giải trí
Chuyện nhà mình – Số 80
06:00
Thông tin giải trí
Vũ điệu cuộc sống – Số 3
06:30
Thông tin giải trí
Just for laugh 2018 – Số 44
07:00
Thông tin giải trí
Những khúc vọng xưa Ver 2017 – Số 93
08:00
Thông tin giải trí
Đừng rời xa em – Tập 85
09:00
Thông tin giải trí
Những khúc vọng xưa 2019 – Số 59
10:00
Thông tin giải trí
Hành trình ước mơ xanh – Số 34
10:30
Phim truyền hình
365 ngày để yêu – Tập 123
11:00
Phim truyền hình
Hai người vợ – Tập 10
12:00
Phim truyền hình
Vòng tròn tội lỗi – Tập 25
13:00
Phim truyền hình
Hoàng đế Porus – Tập 126
14:00
Thông tin giải trí
Tiếp sức hồi sinh – Số 362
14:30
Thông tin giải trí
Just for laugh 2018 – Số 57
15:00
Phim truyền hình
Ngũ thử đại náo đông kinh – Tập 38
16:30
Thông tin giải trí
Nhỏ to cùng mẹ – Số 9
17:00
Phim truyền hình
Hai người vợ – Tập 11
18:00
Phim truyền hình
Today 18h
18:30
Phim truyền hình
365 ngày để yêu – Tập 124
18:45
Thông tin giải trí
Cẩm nang làm đẹp – Số 218 + Mỹ vị 24 – Số 8
19:00
Phim truyền hình
Ngũ thử đại náo đông kinh – Tập 39
20:00
Phim truyền hình
Vòng tròn tội lỗi – Tập 26
21:00
Phim truyền hình
Hoàng đế Porus – Tập 127
22:00
Phim truyền hình
Đừng rời xa em – Tập 86
23:00
Thông tin giải trí
Today 18h
23:15
Thông tin giải trí
Những khúc vọng xưa Ver 2019 – Số 56
24:00
Thông tin giải trí
Những khúc vọng xưa ver 2017- Số 58