nGày 14/11/2019

Lịch phát sóng Today TV 22/6/2019

Lịch phát sóng Today TV 22/6/2019
00:00:00Những khúc vọng xưa – Số 61
01:00:00Thế giới âm nhạc – Số 243
02:00:00Thế giới điện ảnh – Số 371
02:30:00Today 18h
03:00:00Thế giới âm nhạc – Số 242
03:45:00Những khúc vọng xưa – Số 63
04:30:00Today 18h
04:45:00Thế giới âm nhạc – Số 246
05:30:00Chuyện nhà mình – Số 118
06:00:00Vũ điệu cuộc sống – Số 3
06:30:00Just for laugh Ver 2018 – Số 59
07:00:00Những khúc vọng xưa – Số 66
08:00:00Oan gia ngõ hẹp – Tập 6
09:00:00Những khúc vọng xưa – Số 67
10:00:00Mảnh ghép cuộc đời – Số 20
10:30:00Just for laugh 2018 – Số 49
11:00:00Của hồi môn – Tập 74
12:00:00Bản lĩnh người vợ – Tập 13
13:00:00Đừng rời xa em – Tập 111
14:00:00Just for laugh Ver 2018 – Số 23
14:30:00Tiếp sức hồi sinh – Số 314
15:00:00Hồn lụa – Tập 41
16:00:00Những khúc vọng xưa 30′ Ver 2018 – Số 36
16:30:00Nhỏ to cùng mẹ – Số 18
17:00:00Của hồi môn – Tập 75
18:00:00Thế giới điện ảnh – Số 372
18:30:00Just for laugh 2018 – Số 6
19:00:00Những khúc vọng xưa Ver 2019 – Số 15
20:00:00Bản lĩnh người vợ – Tập 14
21:00:00Đừng rời xa em – Tập 112
22:00:00Oan gia ngõ hẹp – Tập 7
23:00:00Hành trình Bolero – Số 1
Lịch phát sóng Today TV 22/6/2019