13 May, 2021

Lịch phát sóng Today TV 22/4/2021

Lịch phát sóng Today TV 22/4/2021

01:00
Thông tin giải trí
Thế giới âm nhạc – Số 240
02:00
Thông tin giải trí
Thế giới điện ảnh – Số 467
02:30
Thông tin giải trí
Chuyện nhà mình – Số 108
03:00
Thông tin giải trí
Thế giới âm nhạc – Số 242
03:45
Thông tin giải trí
Những khúc vọng xưa ver 2017 – Số 59
04:30
Thông tin giải trí
Just for laugh 2021 – Số 18
04:45
Thông tin giải trí
Thế giới âm nhạc – Số 243
05:30
Thông tin giải trí
Chuyện nhà mình – Số 111
06:00
Thông tin giải trí
Vũ điệu cuộc sống – Số 3
06:30
Thông tin giải trí
Nhỏ to cùng mẹ – Số 9
07:00
Thông tin giải trí
Những khúc vọng xưa Ver 2017 – Số 89
08:00
Thông tin giải trí
Hoàng đế Porus – Tập 15
09:00
Thông tin giải trí
Ngược dòng thời gian để yêu anh – Tập 3
10:00
Thông tin giải trí
Đặc sản miền sông nước – Số 42
10:30
Phim truyền hình
Nhất gia bách truyện – Tập 91
11:00
Phim truyền hình
CATFISH – BẠN HẸN BÍ ẨN TRÊN MẠNG – SỐ 6
12:00
Phim truyền hình
Nàng trợ lý của anh – Tập 16
13:00
Phim truyền hình
Tình tội lỗi – Tập 80
14:00
Thông tin giải trí
Những khúc vọng xưa Ver 2019 – Số 105
15:00
Phim truyền hình
Tam sinh tam thế Chẩm thượng thư – Tập 24
16:40
Thông tin giải trí
Chuyện nhà mình – Số 91
17:00
Phim truyền hình
Ngược dòng thời gian để yêu anh – Tập 4
18:00
Phim truyền hình
Today 18h
18:30
Phim truyền hình
Nhất gia bách truyện – Tập 92
18:45
Thông tin giải trí
Gia vị yêu thương – Số 59
19:00
Phim truyền hình
Tam sinh tam thế Chẩm thượng thư – Tập 25
20:00
Phim truyền hình
Bộ ba huyền thoại – Tập 1
21:00
Phim truyền hình
Tình tội lỗi – Tập 81
22:00
Phim truyền hình
Hoàng đế Porus – Tập 16
23:00
Thông tin giải trí
Today 18h
23:15
Thông tin giải trí
Những khúc vọng xưa Ver 2019 – Số 50
24:00
Thông tin giải trí
Những khúc vọng xưa ver 2017 – Số 54

Lịch phát sóng Today TV 22/4/2021