12 April, 2021

Lịch phát sóng Today TV 22/3/2021

Lịch phát sóng Today TV 22/3/2021

00:00:00 Những khúc vọng xưa ver 2017 – Số 69
01:00:00 Thế giới âm nhạc – Số 245
02:00:00 Những khúc vọng xưa – Số 2
02:30:00 Những khúc vọng xưa – Số 2
03:00:00 Thế giới âm nhạc – Số 246
03:45:00 Những khúc vọng xưa ver 2017- Số 75
04:30:00 Những khúc vọng xưa ver 2017- Số 75
04:45:00 Thế giới âm nhạc – Số 247
05:30:00 Chuyện nhà mình – Số 80
06:00:00 Vũ điệu cuộc sống – Số 2
06:30:00 Nhỏ to cùng mẹ – Số 18
07:00:00 Những khúc vọng xưa Ver 2017 – Số 58
08:00:00 Vị vua huyền thoại – Tập 96
09:00:00 Những khúc vọng xưa 2019 – Số 36
10:00:00 Tiếp sức hồi sinh – Số 397
10:30:00 Nhất gia bách truyện – Tập 68 + Gia vị yêu thương – Số 45
11:00:00 Những khúc vọng xưa Ver 2019 – Số 101
12:00:00 Sắc đẹp ngàn cân
13:00:00 Sắc đẹp ngàn cân
14:00:00 Sắc đẹp ngàn cân
14:30:00 Just for laugh 2021 – Số 4
15:00:00 Tổng hợp Đại nhạc hội IMC – Số 2
16:00:00 Thế giới điện ảnh – Số 463
16:30:00 Chuyện nhà mình – Số 111
17:00:00 Tiếng yêu muộn màng – Tập 6
18:00:00 Today 18h + Đặc sản miền sông nước – Số 38
18:30:00 Nhất gia bách truyện – Tập 69
19:00:00 Cửu châu phiêu miểu lục – Tập 54
20:00:00 Cuộc chiến nhân tình – Tập 25
21:00:00 Tình tội lỗi – Tập 54
22:00:00 Vị vua huyền thoại – Tập 97
23:00:00 Today 18h
23:30:00 Tiếp sức hồi sinh – Số 397
Lịch phát sóng Today TV 22/3/2021