28 November, 2020

Lịch phát sóng Today TV 22/11/2020

00:00:00 Những khúc vọng xưa ver 2017- Số 55
01:00:00 Thế giới âm nhạc – Số 246
02:00:00 Những khúc vọng xưa – Số 95
02:30:00 Những khúc vọng xưa – Số 95
03:00:00 Thế giới âm nhạc – Số 248
04:00:00 Những khúc vọng xưa – Số 97
04:20:00 Những khúc vọng xưa – Số 97
04:40:00 Thế giới âm nhạc – Số 245
05:30:00 Chuyện nhà mình – Số 107
06:00:00 Vũ điệu cuộc sống – Số 2
06:30:00 Mẹ yêu bé – Số 95
07:00:00 Những khúc vọng xưa Ver 2017 – Số 79
08:00:00 Đừng rời xa em – Tập 191
09:00:00 Những khúc vọng xưa 2019 – Số 59
10:00:00 Just for laugh 2018 – Số 30
10:30:00 Tiếp sức hồi sinh – Số 379
11:00:00 Mái ấm yêu thương – Tập 34
12:00:00 Người phụ nữ tuyệt vời – Tập 7
13:00:00 Đẻ mướn – Tập 92
14:00:00 Thế giới điện ảnh – Số 445
14:30:00 Just for laugh Ver 2018 – Số 51
15:00:00 Vị luật sư kỳ quặc – Tập 11
16:00:00 Playlist Ngẫu hứng âm nhạc – Số 11
16:30:00 Mẹ yêu bé – Số 82
17:00:00 Thế giới điện ảnh – Số 446 + Just for laugh Ver 2018 – Số 30
18:00:00 Tiếp sức hồi sinh – Số 380
18:30:00 18h20: Đẹp không giới hạn 2019 – Số 53
19:00:00 Những khúc vọng xưa Ver 2019 – Số 87
20:00:00 Trần Chân trở lại
21:00:00 Trần Chân trở lại
22:00:00 22h15:Những khúc vọng xưa Ver 2019 – Số 84
23:00:00 Tổng hợp Đại nhạc hội IMC – Số 2