nGày 14/10/2019

Lịch phát sóng Today TV 21/9/2019

Lịch phát sóng Today TV 21/9/2019
00:00:00Những khúc vọng xưa – Số 58
01:00:00Thế giới âm nhạc – Số 247
02:00:00Thế giới điện ảnh – Số 384
02:30:00Today 18h
03:00:00Thế giới âm nhạc – Số 248
03:45:00Những khúc vọng xưa – Số 60
04:30:00Today 18h
04:45:00Thế giới âm nhạc – Số 240
05:30:00Chuyện nhà mình – Số 114
06:00:00Vũ điệu cuộc sống – Số 1
06:30:00Just for laugh 2018 – Số 12
07:00:00Những khúc vọng xưa – Số 62
08:00:00Bản kê số phận -Tập 29
09:00:00Những khúc vọng xưa – Số 64
10:00:00Tiếp sức hồi sinh – Số 321
10:30:00Just for laugh 2018 – Số 3
11:00:00Của hồi môn – Tập 155
12:00:00Vú em bất đắc dĩ – Tập 11
13:00:00Đừng rời xa em – Tập 188
14:00:00Tôi yêu chợ Việt -Số 183
14:30:00Tiếp sức hồi sinh – Số 321
15:00:00Tam sinh tam thế thập lý đào hoa – Tập 40
16:00:00Những khúc vọng xưa 30′ Ver 2018 – Số 20
16:30:00Nhỏ to cùng mẹ – Số 4
17:00:00Của hồi môn – Tập 156
18:00:00Những khúc vọng xưa Ver 2019 – Số 27
18:30:00Tam sinh tam thế thập lý đào hoa – Tập 41
19:00:00Vú em bất đắc dĩ – Tập 12
20:00:00Đừng rời xa em – Tập 189
21:00:00Tổng hợp Đại nhạc hội IMC – Số 1
22:00:00Tổng hợp Đại nhạc hội IMC – Số 1
23:00:00Hành trình Bolero – Số 7
Lịch phát sóng Today TV 21/9/2019