20 September, 2020

Lịch phát sóng Today TV 21/8/2020

00:00:00 Những khúc vọng xưa ver 2017- Số 87
01:00:00 Thế giới âm nhạc – Số 241
02:00:00 Today 18h
02:30:00 Chuyện nhà mình – Số 79
03:00:00 Thế giới âm nhạc – Số 243
04:00:00 Những khúc vọng xưa ver 2017- Số 96
04:30:00 Today 18h
05:00:00 Thế giới âm nhạc – Số 248
05:30:00 Chuyện nhà mình – Số 110
06:00:00 Vũ điệu cuộc sống – Số 1
06:30:00 Just for laugh 2018 – Số 37
07:00:00 Những khúc vọng xưa Ver 2017 – Số 76
08:00:00 Đừng rời xa em – Tập 111
09:00:00 Những khúc vọng xưa 2019 – Số 6
10:00:00 Tiếp sức hồi sinh – Số 366
10:30:00 365 ngày để yêu – Tập 144
11:00:00 Hai người vợ – Tập 36
12:00:00 Vực thẳm chiều trôi – Tập 21
13:00:00 Đẻ mướn – Tập 13
14:00:00 Đặc sản miền sông nước – Số 7
14:30:00 Thế giới điện ảnh – Số 432
15:00:00 Đấu phá thương khung – Tập 22
16:00:00 Những khúc vọng xưa 30′ Ver 2018 – Số 9
16:30:00 Nhỏ to cùng mẹ – Số 31
17:00:00 Hai người vợ – Tập 37
18:00:00 Today 18h
18:15:00 Muôn mặt cuộc sống ( Làm đẹp) – Số 10
18:30:00 365 ngày để yêu – Tập 145
18:45:00 Mỹ vị 24 – Số 21
19:00:00 Đấu phá thương khung – Tập 23
20:00:00 Vực thẳm chiều trôi – Tập 22
21:00:00 Đẻ mướn – Tập 14
22:00:00 Đừng rời xa em – Tập 112
23:00:00 Today 18h
23:30:00 Những khúc vọng xưa Ver 2019 – Số 70