nGày 25/02/2020

Lịch phát sóng Today TV 21/8/2019

Lịch phát sóng Today TV 21/8/2019
00:00:00Những khúc vọng xưa – Số 74
01:00:00Thế giới âm nhạc – Số 243
02:00:00Just for laugh 2018 – Số 57
02:30:00Today 18h
03:00:00Thế giới âm nhạc – Số 244
03:45:00Những khúc vọng xưa – Số 76
04:30:00Today 18h
04:45:00Thế giới âm nhạc – Số 246
05:30:00Chuyện nhà mình – Số 83
06:00:00Vũ điệu cuộc sống – Số 3
06:30:00Just for laugh Ver 2018 – Số 42
07:00:00Những khúc vọng xưa – Số 79
08:00:00Bản kê số phận -Tập 6
09:00:00Những khúc vọng xưa – Số 80
10:00:00Nhỏ to cùng mẹ – Số 29
10:30:00Ngôi nhà hạnh phúc – Tập 2
11:00:00Của hồi môn – Tập 128
12:00:00Khi người đàn ông yêu – Tập 24
13:00:00Đừng rời xa em – Tập 161
14:00:00Những khúc vọng xưa Ver 2019 – Số 12
15:00:00Tam sinh tam thế thập lý đào hoa – Tập 13
16:00:00Những khúc vọng xưa 30′ Ver 2018 – Số 40
16:30:00Nhỏ to cùng mẹ – Số 8
17:00:00Của hồi môn – Tập 129
18:00:00Today 18h
18:15:00Ngôi nhà hạnh phúc – Tập 3
18:30:00Just for laugh 2017 – Số 25
18:50:00Cẩm nang làm đẹp – Số 183
19:00:00Tam sinh tam thế thập lý đào hoa – Tập 14
20:00:00Khi người đàn ông yêu – Tập 25
21:00:00Đừng rời xa em – Tập 162
22:00:00Bản kê số phận -Tập 7
23:00:00Today 18h
23:30:00Những khúc vọng xưa 30′ Ver 2018 – Số 18
Lịch phát sóng Today TV 21/8/2019