1:30 PM - 20/10/2021

Lịch phát sóng Today TV 21/7/2021

Lịch phát sóng Today TV 21/7/2021

00:00:00 Những khúc vọng xưa ver 2017 – Số 96
01:00:00 Thế giới âm nhạc – Số 243
02:00:00 Today 18h
02:30:00 Chuyện nhà mình – Số 77
03:00:00 Thế giới âm nhạc – Số 246
04:00:00 Những khúc vọng xưa ver 2017 – Số 55
04:20:00 Today 18h
04:40:00 Thế giới âm nhạc – Số 247
05:30:00 Chuyện nhà mình – Số 107
06:00:00 Vũ điệu cuộc sống – Số 1
06:30:00 Nhỏ to cùng mẹ – Số 21
07:00:00 Những khúc vọng xưa Ver 2019 – Số 82
08:00:00 Hoàng đế Porus – Tập 105
09:00:00 Khi người đàn ông yêu – Tập 1
10:00:00 Just for laugh 2021 – Số 17
10:30:00 Nhất gia bách truyện – Tập 155
11:00:00 MTV Flashback – Số 1
12:00:00 Tình yêu sâu đậm – Tập 11
13:00:00 Cuộc đua tình ái – Tập 7
14:00:00 Thế giới điện ảnh – Số 480
14:30:00 Tiếp sức hồi sinh – Số 414
15:00:00 Hạc lệ hoa đình – Tập 5
16:00:00 Những khúc vọng xưa 30′ Ver 2018 – Số 16
16:30:00 Chuyện nhà mình – Số 74
17:00:00 Khi người đàn ông yêu – Tập 2
18:00:00 Today 18h + Just for laugh Ver 2021 – Số 2
18:30:00 Nhất gia bách truyện – Tập 156
18:45:00 Nhất gia bách truyện – Tập 156
19:00:00 Hạc lệ hoa đình – Tập 6
20:00:00 Tình yêu sâu đậm – Tập 12
21:00:00 Cuộc đua tình ái – Tập 8
22:00:00 Hoàng đế Porus – Tập 106
23:00:00 Today 18h
23:30:00 Những khúc vọng xưa Ver 2019 – Số 118
Lịch phát sóng Today TV 21/7/2021