25 October, 2020

Lịch phát sóng Today TV 21/7/2020

01:00
Thông tin giải trí
Thế giới âm nhạc – Số 247
02:00
Thông tin giải trí
Today 18h
02:30
Thông tin giải trí
Chuyện nhà mình – Số 104
03:00
Thông tin giải trí
Thế giới âm nhạc – Số 245
03:45
Thông tin giải trí
Những khúc vọng xưa ver 2017- Số 65
04:30
Thông tin giải trí
Today 18h
04:45
Thông tin giải trí
Thế giới âm nhạc – Số 244
05:30
Thông tin giải trí
Chuyện nhà mình – Số 79
06:00
Thông tin giải trí
Vũ điệu cuộc sống – Số 3
06:30
Thông tin giải trí
Just for laugh 2018 – Số 43
07:00
Thông tin giải trí
Những khúc vọng xưa Ver 2017 – Số 92
08:00
Thông tin giải trí
Đừng rời xa em – Tập 84
09:00
Thông tin giải trí
Just for laugh 2018 – Số 38 + 9h30: Ngẫu hứng âm nhạc – Số 17
10:00
Thông tin giải trí
Tôi yêu chợ Việt – Số 208
10:30
Phim truyền hình
365 ngày để yêu – Tập 122
10:45
Thông tin giải trí
Mỹ vị 24 – Số 7
11:00
Phim truyền hình
Hai người vợ – Tập 9
12:00
Phim truyền hình
Vòng tròn tội lỗi – Tập 24
13:00
Phim truyền hình
Hoàng đế Porus – Tập 125
14:00
Thông tin giải trí
Hành trình Bolero – Số 9
15:00
Phim truyền hình
Ngũ thử đại náo đông kinh – Tập 37
16:30
Thông tin giải trí
Nhỏ to cùng mẹ – Số 8
17:00
Phim truyền hình
Hai người vợ – Tập 10
18:00
Phim truyền hình
Today 18h
18:30
Phim truyền hình
365 ngày để yêu – Tập 123
19:00
Phim truyền hình
Ngũ thử đại náo đông kinh – Tập 38
20:00
Phim truyền hình
Vòng tròn tội lỗi – Tập 25
21:00
Phim truyền hình
Hoàng đế Porus – Tập 126
22:00
Phim truyền hình
Đừng rời xa em – Tập 85
23:00
Thông tin giải trí
Today 18h
23:15
Thông tin giải trí
Thế giới điện ảnh – Số 428
24:00
Thông tin giải trí
Những khúc vọng xưa ver 2017- Số 57