nGày 15/12/2019

Lịch phát sóng Today TV 21/7/2019

Lịch phát sóng Today TV 21/7/2019

01:00
Thông tin giải trí
Thế giới âm nhạc – Số 247
02:00
Thông tin giải trí
Những khúc vọng xưa – Số 96
03:00
Thông tin giải trí
Thế giới âm nhạc – Số 246
03:45
Truyền hình
Những khúc vọng xưa – Số 92
04:45
Truyền hình
Thế giới âm nhạc – Số 241
05:30
Thông tin giải trí
Chuyện nhà mình – Số 99
06:00
Nhịp điệu cuộc sống
Vũ điệu cuộc sống – Số 1
06:30
Thông tin giải trí
Nhỏ to cùng mẹ – Số 30
07:00
Phim truyền hình
Những khúc vọng xưa – Số 95
08:00
Chương trình thiếu nhi
Cuộc chiến hôn nhân – Tập 7
08:45
Truyền hình
8h45: Trải nghiệm và tin dùng – Số 52
09:00
Thông tin giải trí
Những khúc vọng xưa – Số 96
10:00
Thông tin giải trí
Just for laugh 2017 – Số 5
10:30
Thông tin giải trí
Tiếp sức hồi sinh – Số 316
11:00
Phim truyền hình
Của hồi môn – Tập 102
12:00
Phim truyền hình
Bản lĩnh người vợ – Tập 37
13:00
Phim truyền hình
Đừng rời xa em – Tập 135
14:00
Thông tin giải trí
Thế giới điện ảnh – Số 376
14:30
Giới thiệu sản phẩm
Mảnh ghép cuộc đời – Số 22
15:00
Phim truyền hình Việt Nam
Những khúc vọng xưa Ver 2019 – Số 18
16:35
Truyền hình
Nhỏ to cùng mẹ – Số 12
17:00
Phim truyền hình
Just for laugh 2017 – Số 2
17:30
Truyền hình
17h30: Tôi yêu chợ Việt -Số 175
18:00
Thông tin giải trí
Những khúc vọng xưa ver 2019 – Số 12
19:00
Phim truyền hình
Quán ăn hạnh phúc – Số 7
19:50
Truyền hình
19h50: Hòa nhịp yêu – Số 13
20:00
Phim truyền hình
Cụ bà tuổi 20
22:00
Phim truyền hình
22h20: Cuộc chiến hôn nhân -Tập 8
23:00
Truyền hình
Những khúc vọng xưa ver 2019 – Số 17
24:00
Phim truyền hình
Những khúc vọng xưa – Số 91

Lịch phát sóng Today TV 21/7/2019