14 May, 2021

Lịch phát sóng Today TV 21/4/2021

Lịch phát sóng Today TV 21/4/2021

01:00
Thông tin giải trí
Thế giới âm nhạc – Số 240
02:00
Thông tin giải trí
Today 18h
02:30
Thông tin giải trí
Chuyện nhà mình – Số 107
03:00
Thông tin giải trí
Thế giới âm nhạc – Số 242
03:45
Thông tin giải trí
Những khúc vọng xưa ver 2017 – Số 58
04:30
Thông tin giải trí
Today 18h
04:45
Thông tin giải trí
Thế giới âm nhạc – Số 243
05:30
Thông tin giải trí
Chuyện nhà mình – Số 110
06:00
Thông tin giải trí
Vũ điệu cuộc sống – Số 3
06:30
Thông tin giải trí
Nhỏ to cùng mẹ – Số 8
07:00
Thông tin giải trí
Những khúc vọng xưa Ver 2017 – Số 88
08:00
Thông tin giải trí
Hoàng đế Porus – Tập 14
09:00
Thông tin giải trí
Ngược dòng thời gian để yêu anh – Tập 2
10:00
Thông tin giải trí
Just for laugh 2021 – Số 18
10:30
Phim truyền hình
Nhất gia bách truyện – Tập 90
10:45
Thông tin giải trí
Gia vị yêu thương – Số 58
11:00
Phim truyền hình
MTV Chart Attack – Số 2
12:00
Phim truyền hình
Nàng trợ lý của anh – Tập 15
13:00
Phim truyền hình
Tình tội lỗi – Tập 79
14:00
Thông tin giải trí
Thế giới điện ảnh – Số 467
14:30
Thông tin giải trí
Tiếp sức hồi sinh – Số 401
15:00
Phim truyền hình
Tam sinh tam thế Chẩm thượng thư – Tập 23
16:00
Thông tin giải trí
Playlist Ngẫu hứng âm nhạc – Số 3
16:40
Thông tin giải trí
Chuyện nhà mình – Số 90
17:00
Phim truyền hình
Ngược dòng thời gian để yêu anh – Tập 3
18:00
Phim truyền hình
Just for laugh Ver 2021 – Số 3
18:30
Phim truyền hình
Nhất gia bách truyện – Tập 91
19:00
Phim truyền hình
Tam sinh tam thế Chẩm thượng thư – Tập 24
20:00
Phim truyền hình
Nàng trợ lý của anh – Tập 16
21:00
Phim truyền hình
Tình tội lỗi – Tập 80
22:00
Phim truyền hình
Hoàng đế Porus – Tập 15
23:00
Thông tin giải trí
Những khúc vọng xưa Ver 2019 – Số 105
24:00
Thông tin giải trí
Những khúc vọng xưa ver 2017 – Số 53

Lịch phát sóng Today TV 21/4/2021