17 April, 2021

Lịch phát sóng Today TV 21/3/2021

Lịch phát sóng Today TV 21/3/2021

00:00:00 Những khúc vọng xưa ver 2017 – Số 68
01:00:00 Thế giới âm nhạc – Số 245
02:00:00 Những khúc vọng xưa – Số 1
03:00:00 Thế giới âm nhạc – Số 246
04:00:00 Những khúc vọng xưa ver 2017- Số 74
04:40:00 Thế giới âm nhạc – Số 247
05:30:00 Chuyện nhà mình – Số 79
06:00:00 Vũ điệu cuộc sống – Số 1
06:30:00 Mẹ yêu bé – Số 92
07:00:00 Những khúc vọng xưa Ver 2017 – Số 57
08:00:00 Vị vua huyền thoại – Tập 95
09:00:00 Những khúc vọng xưa 2019 – Số 35
10:00:00 Just for laugh 2021 – Số 5
10:30:00 Tiếp sức hồi sinh – Số 396
11:00:00 Tiếng yêu muộn màng – Tập 5
12:00:00 Cuộc chiến nhân tình – Tập 24
13:00:00 Tình tội lỗi – Tập 53
14:00:00 Những khúc vọng xưa Ver 2019 – Số 92
15:00:00 Cửu châu phiêu miểu lục – Tập 53
16:00:00 Những khúc vọng xưa 30′ Ver 2018 – Số 14
16:30:00 Mẹ yêu bé – Số 98
17:00:00 Thế giới điện ảnh – Số 463
17:30:00 Just for laugh Ver 2021 – Số 10
18:00:00 Tiếp sức hồi sinh – Số 397
18:20:00 Đẹp không giới hạn – Số 63
19:00:00 Những khúc vọng xưa Ver 2019 – Số 101
20:00:00 Sắc đẹp ngàn cân
22:00:00 Vị vua huyền thoại – Tập 96
23:00:00 Tổng hợp Đại nhạc hội IMC – Số 1
Lịch phát sóng Today TV 21/3/2021