4 December, 2020

Lịch phát sóng Today TV 21/11/2020

00:00:00 Những khúc vọng xưa ver 2017- Số 54
01:00:00 Thế giới âm nhạc – Số 246
02:00:00 Today 18h
02:30:00 Chuyện nhà mình – Số 97
03:00:00 Thế giới âm nhạc – Số 248
04:00:00 Những khúc vọng xưa ver 2017- Số 96
04:20:00 Today 18h
04:40:00 Thế giới âm nhạc – Số 245
05:30:00 Chuyện nhà mình – Số 106
06:00:00 Vũ điệu cuộc sống – Số 2
06:30:00 Just for laugh 2018 – Số 48
07:00:00 Những khúc vọng xưa Ver 2017 – Số 78
08:00:00 Đừng rời xa em – Tập 190
09:00:00 Just for laugh 2018 – Số 44 + 9h30: Ngẫu hứng âm nhạc – Số 21
10:00:00 Just for laugh 2018 – Số 47
10:30:00 Thế giới điện ảnh – Số 445 + Mỹ vị 24 – Số 58
11:00:00 Mái ấm yêu thương – Tập 33
12:00:00 Người phụ nữ tuyệt vời – Tập 6
13:00:00 Đẻ mướn – Tập 91
14:00:00 Just for laugh Ver 2018 – Số 40
14:30:00 Tiếp sức hồi sinh – Số 379
15:00:00 Vị luật sư kỳ quặc – Tập 10
16:00:00 Những khúc vọng xưa 30′ Ver 2018 – Số 16
16:30:00 Nhỏ to cùng mẹ – Số 28
17:00:00 Mái ấm yêu thương – Tập 34
18:00:00 Ngẫu hứng âm nhạc – Số 32
18:30:00 Ngẫu hứng âm nhạc – Số 32
19:00:00 Vị luật sư kỳ quặc – Tập 11
20:00:00 Người phụ nữ tuyệt vời – Tập 7
21:00:00 Đẻ mướn – Tập 92
22:00:00 Đừng rời xa em – Tập 191
23:00:00 Hành trình Bolero – Số 3
23:30:00 Hành trình Bolero – Số 3