nGày 25/02/2020

Lịch phát sóng Today TV 20/9/2019

Lịch phát sóng Today TV 20/9/2019
00:00:00Những khúc vọng xưa – Số 57
01:00:00Thế giới âm nhạc – Số 247
02:00:00Tiếp sức hồi sinh – Số 318
02:30:00Today 18h
03:00:00Thế giới âm nhạc – Số 248
03:45:00Những khúc vọng xưa – Số 59
04:20:00Today 18h
04:40:00Thế giới âm nhạc – Số 240
05:30:00Chuyện nhà mình – Số 113
06:00:00Vũ điệu cuộc sống – Số 1
06:30:00Just for laugh 2018 – Số 11
07:00:00Những khúc vọng xưa – Số 61
08:00:00Bản kê số phận -Tập 28
09:00:00Những khúc vọng xưa – Số 63
10:00:00Just for laugh Ver 2018 – Số 6
10:30:00Ngôi nhà hạnh phúc – Tập 24
11:00:00Của hồi môn – Tập 154
12:00:00Vú em bất đắc dĩ – Tập 10
13:00:00Đừng rời xa em – Tập 187
14:00:00Tiếp sức hồi sinh – Số 321
14:30:00Tư vấn sức khỏe & tiêu dùng 2019 – Số 2
15:00:00Tam sinh tam thế thập lý đào hoa – Tập 39
16:00:00Những khúc vọng xưa 30′ Ver 2018 – Số 19
16:30:00Nhỏ to cùng mẹ – Số 3
17:00:00Của hồi môn – Tập 155
18:00:00Today 18h Today Life
18:30:00Ngôi nhà hạnh phúc – Tập 25
19:00:00Tam sinh tam thế thập lý đào hoa – Tập 40
20:00:00Vú em bất đắc dĩ – Tập 11
21:00:00Đừng rời xa em – Tập 188
22:00:00Bản kê số phận -Tập 29
23:00:00Today 18h
23:30:00Những khúc vọng xưa 2019 – Số 26
Lịch phát sóng Today TV 20/9/2019