25 September, 2020

Lịch phát sóng Today TV 20/8/2020

00:00:00 Những khúc vọng xưa ver 2017- Số 86
01:00:00 Thế giới âm nhạc – Số 241
02:00:00 Today 18h
02:30:00 Chuyện nhà mình – Số 78
03:00:00 Thế giới âm nhạc – Số 243
04:00:00 Những khúc vọng xưa ver 2017- Số 95
04:30:00 Today 18h
05:00:00 Thế giới âm nhạc – Số 248
05:30:00 Chuyện nhà mình – Số 109
06:00:00 Vũ điệu cuộc sống – Số 1
06:30:00 Just for laugh 2018 – Số 36
07:00:00 Những khúc vọng xưa Ver 2017 – Số 75
08:00:00 Đừng rời xa em – Tập 110
08:45:00 8h45: Cẩm nang làm đẹp – Số 222
09:00:00 Just for laugh 2018 – Số 51
09:30:00 Ngẫu hứng âm nhạc – Số 8
10:00:00 Đặc sản miền sông nước – Số 7
10:30:00 365 ngày để yêu – Tập 143
10:45:00 Mỹ vị 24 – Số 20
11:00:00 Hai người vợ – Tập 35
12:00:00 Vực thẳm chiều trôi – Tập 20
13:00:00 Đẻ mướn – Tập 12
14:00:00 Những khúc vọng xưa Ver 2019 – Số 73
15:00:00 Đấu phá thương khung – Tập 21
16:00:00 Những khúc vọng xưa 30′ Ver 2018 – Số 8
16:30:00 Nhỏ to cùng mẹ – Số 30
17:00:00 Hai người vợ – Tập 36
18:00:00 Today 18h
18:15:00 365 ngày để yêu – Tập 144
19:00:00 Đấu phá thương khung – Tập 22
20:00:00 Vực thẳm chiều trôi – Tập 21
21:00:00 Đẻ mướn – Tập 13
22:00:00 Đừng rời xa em – Tập 111
23:00:00 Today 18h
23:30:00 Những khúc vọng xưa Ver 2019 – Số 69