nGày 27/02/2020

Lịch phát sóng Today TV 20/8/2019

Lịch phát sóng Today TV 20/8/2019
00:00:00Những khúc vọng xưa – Số 73
01:00:00Thế giới âm nhạc – Số 243
02:00:00Thế giới điện ảnh – Số 380 Today 18h
03:00:00Thế giới âm nhạc – Số 244
03:45:00Những khúc vọng xưa – Số 75 Today 18h
04:40:00Thế giới âm nhạc – Số 246
05:30:00Chuyện nhà mình – Số 82
06:00:00Vũ điệu cuộc sống – Số 3
06:30:00Just for laugh Ver 2018 – Số 41
07:00:00Những khúc vọng xưa – Số 78
08:00:00Bản kê số phận -Tập 5
09:00:00Những khúc vọng xưa – Số 79
10:00:00Nhỏ to cùng mẹ – Số 28
10:30:00Ngôi nhà hạnh phúc – Tập 1
11:00:00Của hồi môn – Tập 127
12:00:00Khi người đàn ông yêu – Tập 23
13:00:00Đừng rời xa em – Tập 160
14:00:00Hành trình Bolero – Số 10
15:00:00Tam sinh tam thế thập lý đào hoa – Tập 12
16:00:00Những khúc vọng xưa 30′ Ver 2018 – Số 39
16:30:00Nhỏ to cùng mẹ – Số 7
17:00:00Của hồi môn – Tập 128
18:00:00Today 18h
18:15:00Ngôi nhà hạnh phúc – Tập 2
18:30:00Tôi yêu chợ Việt -Số 179
19:00:00Tam sinh tam thế thập lý đào hoa – Tập 13
20:00:00Khi người đàn ông yêu – Tập 24
21:00:00Đừng rời xa em – Tập 161
22:00:00Bản kê số phận -Tập 6
23:00:00Today 18h
23:30:00Những khúc vọng xưa 30′ Ver 2018 – Số 17
Lịch phát sóng Today TV 20/8/2019