31 October, 2020

Lịch phát sóng Today TV 20/7/2020

01:00
Thông tin giải trí
Thế giới âm nhạc – Số 246
02:00
Thông tin giải trí
Những khúc vọng xưa – Số 60
03:00
Thông tin giải trí
Thế giới âm nhạc – Số 244
03:45
Thông tin giải trí
Những khúc vọng xưa – Số 64
04:45
Thông tin giải trí
Thế giới âm nhạc – Số 243
05:30
Thông tin giải trí
Chuyện nhà mình – Số 78
06:00
Thông tin giải trí
Vũ điệu cuộc sống – Số 3
06:30
Thông tin giải trí
Just for laugh 2018 – Số 42
07:00
Thông tin giải trí
Những khúc vọng xưa Ver 2017 – Số 91
08:00
Thông tin giải trí
Tổng hợp Đại nhạc hội IMC – Số 3
09:00
Thông tin giải trí
Những khúc vọng xưa 2019 – Số 58
10:00
Thông tin giải trí
Người vẽ ước mơ – Số 16
10:30
Phim truyền hình
365 ngày để yêu – Tập 121
11:00
Phim truyền hình
Những khúc vọng xưa Ver 2019 – Số 69
12:00
Phim truyền hình
Nếu em là người tình
14:30
Thông tin giải trí
Just for laugh 2018 – Số 46
15:00
Phim truyền hình
Tổng hợp Đại nhạc hội IMC – Số 4
16:00
Thông tin giải trí
Thế giới điện ảnh – Số 428
16:30
Thông tin giải trí
Nhỏ to cùng mẹ – Số 7
17:00
Phim truyền hình
Hai người vợ – Tập 9
18:00
Phim truyền hình
Today 18h
18:15
Thông tin giải trí
Đặc sản miền sông nước – Số 3
18:30
Phim truyền hình
365 ngày để yêu – Tập 122
18:45
Thông tin giải trí
Mỹ vị 24 – Số 7
19:00
Phim truyền hình
Ngũ thử đại náo đông kinh – Tập 37
20:00
Phim truyền hình
Vòng tròn tội lỗi – Tập 24
21:00
Phim truyền hình
Hoàng đế Porus – Tập 125
22:00
Phim truyền hình
Đừng rời xa em – Tập 84
23:00
Thông tin giải trí
Today 18h
23:15
Thông tin giải trí
Tiếp sức hồi sinh – Số 362
24:00
Thông tin giải trí
Những khúc vọng xưa ver 2017- Số 56