nGày 15/12/2019

Lịch phát sóng Today TV 20/7/2019

Lịch phát sóng Today TV 20/7/2019

01:00
Thông tin giải trí
Thế giới âm nhạc – Số 247
02:00
Thông tin giải trí
Thế giới điện ảnh – Số 375
02:30
Thông tin giải trí
Today 18h
03:00
Thông tin giải trí
Thế giới âm nhạc – Số 246
03:45
Truyền hình
Những khúc vọng xưa – Số 91
04:30
Thông tin giải trí
Today 18h
04:45
Truyền hình
Thế giới âm nhạc – Số 241
05:30
Thông tin giải trí
Chuyện nhà mình – Số 98
06:00
Nhịp điệu cuộc sống
Vũ điệu cuộc sống – Số 1
06:30
Thông tin giải trí
Just for laugh Ver 2018 – Số 20
07:00
Phim truyền hình
Những khúc vọng xưa 2019 – Số 17
08:00
Chương trình thiếu nhi
Cuộc chiến hôn nhân – Tập 6
09:00
Thông tin giải trí
Những khúc vọng xưa – Số 95
10:00
Thông tin giải trí
Mảnh ghép cuộc đời – Số 22
10:30
Thông tin giải trí
Just for laugh 2018 – Số 53
11:00
Phim truyền hình
Của hồi môn – Tập 101
12:00
Phim truyền hình
Những khúc vọng xưa Ver 2019 – Số 1
13:00
Phim truyền hình
Những khúc vọng xưa Ver 2019 – Số 2
14:00
Thông tin giải trí
Tôi yêu chợ Việt -Số 174
14:30
Giới thiệu sản phẩm
Tiếp sức hồi sinh – Số 316
15:00
Phim truyền hình Việt Nam
Cạm bẫy thị thành – Tập 19
16:35
Truyền hình
Nhỏ to cùng mẹ – Số 11
17:00
Phim truyền hình
Của hồi môn – Tập 102
18:00
Thông tin giải trí
Thế giới điện ảnh – Số 376
18:30
Thông tin giải trí
Just for laugh 2018 – Số 17
19:00
Phim truyền hình
Những khúc vọng xưa Ver 2019 – Số 18
20:00
Phim truyền hình
Bản lĩnh người vợ – Tập 37
21:00
Phim truyền hình
Đừng rời xa em – Tập 135
22:00
Phim truyền hình
Cuộc chiến hôn nhân -Tập 7
23:00
Truyền hình
Hành trình Bolero – Số 7
24:00
Phim truyền hình
Những khúc vọng xưa – Số 90

Lịch phát sóng Today TV 20/7/2019