14 May, 2021

Lịch phát sóng Today TV 20/4/2021

Lịch phát sóng Today TV 20/4/2021

01:00
Thông tin giải trí
Thế giới âm nhạc – Số 240
02:00
Thông tin giải trí
Today 18h
02:30
Thông tin giải trí
Chuyện nhà mình – Số 106
03:00
Thông tin giải trí
Thế giới âm nhạc – Số 242
03:45
Thông tin giải trí
Những khúc vọng xưa ver 2017 – Số 57
04:30
Thông tin giải trí
Today 18h
04:45
Thông tin giải trí
Thế giới âm nhạc – Số 243
05:30
Thông tin giải trí
Chuyện nhà mình – Số 109
06:00
Thông tin giải trí
Vũ điệu cuộc sống – Số 3
06:30
Thông tin giải trí
Nhỏ to cùng mẹ – Số 7
07:00
Thông tin giải trí
Những khúc vọng xưa Ver 2017 – Số 87
08:00
Thông tin giải trí
Hoàng đế Porus – Tập 13
09:00
Thông tin giải trí
Ngược dòng thời gian để yêu anh – Tập 1
10:00
Thông tin giải trí
Thế giới điện ảnh – Số 467
10:30
Phim truyền hình
Nhất gia bách truyện – Tập 89
11:00
Phim truyền hình
RIDICULOUSNESS – CƯỜI CHÚT CHƠI – SỐ 5
12:00
Phim truyền hình
Nàng trợ lý của anh – Tập 14
13:00
Phim truyền hình
Tình tội lỗi – Tập 78
14:00
Thông tin giải trí
Hành trình Bolero – Số 14
15:00
Phim truyền hình
Tam sinh tam thế Chẩm thượng thư – Tập 22
16:40
Thông tin giải trí
Chuyện nhà mình – Số 89
17:00
Phim truyền hình
Ngược dòng thời gian để yêu anh – Tập 2
18:00
Phim truyền hình
Today 18h
18:30
Phim truyền hình
Nhất gia bách truyện – Tập 90
18:45
Thông tin giải trí
Gia vị yêu thương – Số 58
19:00
Phim truyền hình
Tam sinh tam thế Chẩm thượng thư – Tập 23
20:00
Phim truyền hình
Nàng trợ lý của anh – Tập 15
21:00
Phim truyền hình
Tình tội lỗi – Tập 79
22:00
Phim truyền hình
Hoàng đế Porus – Tập 14
23:00
Thông tin giải trí
Today 18h
23:15
Thông tin giải trí
Thế giới điện ảnh – Số 467
24:00
Thông tin giải trí
Những khúc vọng xưa ver 2017 – Số 99

Lịch phát sóng Today TV 20/4/2021