17 April, 2021

Lịch phát sóng Today TV 20/3/2021

Lịch phát sóng Today TV 20/3/2021

00:00:00 Những khúc vọng xưa ver 2017 – Số 67
01:00:00 Thế giới âm nhạc – Số 245
02:00:00 Today 18h
02:30:00 Chuyện nhà mình – Số 85
03:00:00 Thế giới âm nhạc – Số 246
04:00:00 Những khúc vọng xưa ver 2017- Số 73
04:30:00 Today 18h
05:00:00 Thế giới âm nhạc – Số 247
05:30:00 Chuyện nhà mình – Số 78
06:00:00 Vũ điệu cuộc sống – Số 1
06:30:00 Nhỏ to cùng mẹ – Số 17
07:00:00 Những khúc vọng xưa Ver 2017 – Số 56
08:00:00 Vị vua huyền thoại – Tập 94
09:00:00 Những khúc vọng xưa 2019 – Số 34
10:00:00 Just for laugh 2021 – Số 4
10:30:00 Thế giới điện ảnh – Số 462
11:00:00 Tiếng yêu muộn màng – Tập 4
12:00:00 Cuộc chiến nhân tình – Tập 23
13:00:00 Tình tội lỗi – Tập 52
14:00:00 Just for laugh Ver 2021 – Số 6
14:30:00 Tiếp sức hồi sinh – Số 396
15:00:00 Cửu châu phiêu miểu lục – Tập 52
16:00:00 Những khúc vọng xưa 30′ Ver 2018 – Số 13
16:30:00 Chuyện nhà mình – Số 110
17:00:00 Tiếng yêu muộn màng – Tập 5
18:00:00 Cơ hội đổi đời – Số 10
18:45:00 Gia vị yêu thương – Số 45
19:00:00 Cửu châu phiêu miểu lục – Tập 53
20:00:00 Cuộc chiến nhân tình – Tập 24
21:00:00 Tình tội lỗi – Tập 53
22:00:00 Vị vua huyền thoại – Tập 95
23:00:00 Hành trình Bolero – Số 2
Lịch phát sóng Today TV 20/3/2021