12 April, 2021

Lịch phát sóng Today TV 20/2/2021

Lịch phát sóng Today TV 20/2/2021

01:00
Thông tin giải trí
Thế giới âm nhạc – Số Tết
02:00
Thông tin giải trí
Just for laugh 2018 – Số 57
02:30
Thông tin giải trí
Chuyện nhà mình – Số 112
03:00
Thông tin giải trí
Thế giới âm nhạc – Số 242
03:45
Thông tin giải trí
Những khúc vọng xưa ver 2017- Số 91
04:30
Thông tin giải trí
Just for laugh 2018 – Số 58
04:45
Thông tin giải trí
Thế giới âm nhạc – Số 243
05:30
Thông tin giải trí
Chuyện nhà mình – Số 97
06:00
Thông tin giải trí
Vũ điệu cuộc sống – Số 3
06:30
Thông tin giải trí
Just for laugh 2018 – Số 57
07:00
Thông tin giải trí
Những khúc vọng xưa Ver 2017 – Số 75
08:00
Thông tin giải trí
Vị vua huyền thoại – Tập 66
09:00
Thông tin giải trí
Nhạc xuân 2021 – Số 4
10:00
Thông tin giải trí
Just for laugh 2018 – Số 35
10:30
Phim truyền hình
Thế giới điện ảnh – Số 458
11:00
Phim truyền hình
Người chồng thủy chung – Tập 23
12:00
Phim truyền hình
Yêu trọn một đời – Tập 49
13:00
Phim truyền hình
Tình tội lỗi – Tập 28
14:00
Thông tin giải trí
Just for laugh Ver 2018 – Số 52
14:30
Thông tin giải trí
Tiếp sức hồi sinh – Số 392
15:00
Phim truyền hình
Cửu châu phiêu miểu lục – Tập 28
16:00
Thông tin giải trí
Giai điệu quê hương – Số 22
16:40
Thông tin giải trí
Chuyện nhà mình – Số 86
17:00
Phim truyền hình
Người chồng thủy chung – Tập 24
18:00
Phim truyền hình
Cơ hội đổi đời – Số 6
18:45
Thông tin giải trí
Gia vị yêu thương – Số 33
19:00
Phim truyền hình
Cửu châu phiêu miểu lục – Tập 29
20:00
Phim truyền hình
Yêu trọn một đời – Tập 50
21:00
Phim truyền hình
Tình tội lỗi – Tập 29
22:00
Phim truyền hình
Vị vua huyền thoại – Tập 67
23:00
Thông tin giải trí
Nhạc xuân 2021 – Số 5
24:00
Thông tin giải trí
Nhạc xuân 2021 – Số 6

Lịch phát sóng Today TV 20/2/2021