20 October, 2020

Lịch phát sóng Today TV 2/7/2020

00:00:00 Những khúc vọng xưa ver 2017- Số 84
01:00:00 Thế giới âm nhạc – Số 244
02:00:00 360 Làm đẹp Ver 2015 – Số 3
02:30:00 Chuyện nhà mình – Số 91
03:00:00 Thế giới âm nhạc – Số 242
04:00:00 Những khúc vọng xưa ver 2017- Số 91
04:20:00 Just for laugh 2018 – Số 31
04:40:00 Thế giới âm nhạc – Số 241
05:30:00 Chuyện nhà mình – Số 108
06:00:00 Vũ điệu cuộc sống – Số 3
06:30:00 Just for laugh 2018 – Số 27
07:00:00 Những khúc vọng xưa Ver 2017 – Số 73
08:00:00 Đừng rời xa em – Tập 68 + 8h45: Cẩm nang làm đẹp – Số 215
09:00:00 Just for laugh 2018 – Số 29 + 9h30: Ngẫu hứng âm nhạc – Số 12
10:00:00 Thế giới điện ảnh – Số 425
10:30:00 365 ngày để yêu – Tập 109 + Mỹ vị 24 – Số 2
11:00:00 Em là định mệnh của đời anh – Tập 36
12:00:00 Vòng tròn tội lỗi – Tập 8
13:00:00 Hoàng đế Porus – Tập 109
14:00:00 Những khúc vọng xưa Ver 2019 – Số 66
14:30:00 Những khúc vọng xưa Ver 2019 – Số 66
15:00:00 Ngũ thử đại náo đông kinh – Tập 21
16:00:00 Những khúc vọng xưa 30′ Ver 2018 – Số 21
16:30:00 Nhỏ to cùng mẹ – Số 31
17:00:00 Em là định mệnh của đời anh – Tập 37
18:00:00 Just for laugh 2018 – Số 48
18:30:00 365 ngày để yêu – Tập 110
18:45:00 Gia vị cuộc sống – Số 11
19:00:00 Ngũ thử đại náo đông kinh – Tập 22
20:00:00 Vòng tròn tội lỗi – Tập 9
21:00:00 Hoàng đế Porus – Tập 110
22:00:00 Đừng rời xa em – Tập 69
23:00:00 Những khúc vọng xưa Ver 2019 – Số 48
23:30:00 Những khúc vọng xưa Ver 2019 – Số 48