16 May, 2021

Lịch phát sóng Today TV 2/5/2021

Lịch phát sóng Today TV 2/5/2021

00:00:00 Những khúc vọng xưa ver 2017 – Số 63
01:00:00 Thế giới âm nhạc – Số 241
02:00:00 Những khúc vọng xưa – Số 13
03:00:00 Thế giới âm nhạc – Số 243
04:00:00 Những khúc vọng xưa ver 2017 – Số 69
04:40:00 Thế giới âm nhạc – Số 244
05:30:00 Chuyện nhà mình – Số 74
06:00:00 Vũ điệu cuộc sống – Số 1
06:30:00 Mẹ yêu bé – Số 98
07:00:00 Những khúc vọng xưa Ver 2019 – Số 2
08:00:00 Hoàng đế Porus – Tập 25
09:00:00 Ngược dòng thời gian để yêu anh – Tập 12
10:00:00 Just for laugh 2021 – Số 3
10:30:00 Tiếp sức hồi sinh – Số 402
11:00:00 WORLD STAGE – NHẠC HỘI TOÀN CẦU – SỐ 4
12:00:00 Bộ ba huyền thoại – Tập 9
13:00:00 Tình tội lỗi – Tập 89
14:00:00 MTV Showcase Tháng 4
15:00:00 Tam sinh tam thế Chẩm thượng thư – Tập 33
16:00:00 Những khúc vọng xưa 30′ Ver 2018 – Số 3
16:30:00 Mẹ yêu bé – Số 89
17:00:00 Thế giới điện ảnh – Số 469
17:30:00 Just for laugh Ver 2021 – Số 8
18:00:00 Tiếp sức hồi sinh – Số 403
18:20:00 Đẹp không giới hạn – Số 69
19:00:00 Những khúc vọng xưa Ver 2019 – Số 107
20:00:00 Âm mưu giày gót nhọn
22:00:00 Hoàng đế Porus – Tập 26
23:00:00 Tổng hợp Đại nhạc hội IMC – Số 3
Lịch phát sóng Today TV 2/5/2021