13 April, 2021

Lịch phát sóng Today TV 2/3/2021

Lịch phát sóng Today TV 2/3/2021

00:00:00 Những khúc vọng xưa ver 2017 – Số 96
01:00:00 Thế giới âm nhạc – Số 243
02:00:00 Today 18h
02:30:00 Chuyện nhà mình – Số 118
03:00:00 Thế giới âm nhạc – Số 244
04:00:00 Những khúc vọng xưa ver 2017- Số 55
04:30:00 Today 18h
05:00:00 Thế giới âm nhạc – Số 245
05:30:00 Chuyện nhà mình – Số 107
06:00:00 Vũ điệu cuộc sống – Số 2
06:30:00 Nhỏ to cùng mẹ – Số 1
07:00:00 Những khúc vọng xưa Ver 2017 – Số 85
08:00:00 Vị vua huyền thoại – Tập 76
09:00:00 Những khúc vọng xưa 2019 – Số 16
10:00:00 Thế giới điện ảnh – Số 460
10:30:00 Nhất gia bách truyện – Tập 54
11:00:00 Người chồng thủy chung – Tập 31
12:00:00 Cuộc chiến nhân tình – Tập 7
13:00:00 Tình tội lỗi – Tập 36
14:00:00 Hành trình Bolero – Số 7
15:00:00 Cửu châu phiêu miểu lục – Tập 36
16:00:00 Những khúc vọng xưa 30′ Ver 2018 – Số 2
16:30:00 Chuyện nhà mình – Số 94
17:00:00 Người chồng thủy chung – Tập 32
18:00:00 Today 18h
18:30:00 Nhất gia bách truyện – Tập 55
18:45:00 Gia vị yêu thương – Số 37
19:00:00 Cửu châu phiêu miểu lục – Tập 37
20:00:00 Cuộc chiến nhân tình – Tập 8
21:00:00 Tình tội lỗi – Tập 37
22:00:00 Vị vua huyền thoại – Tập 77
23:00:00 Today 18h
23:30:00 Thế giới điện ảnh – Số 460
Lịch phát sóng Today TV 2/3/2021