25 February, 2021

Lịch phát sóng Today TV 2/2/2021

Lịch phát sóng Today TV 2/2/2021

00:00:00 Những khúc vọng xưa ver 2017- Số 82
01:00:00 Thế giới âm nhạc – Số 248
02:00:00 Today 18h
02:30:00 Chuyện nhà mình – Số 100
03:00:00 Thế giới âm nhạc – Số 241
04:00:00 Những khúc vọng xưa ver 2017- Số 77
04:30:00 Today 18h
05:00:00 Thế giới âm nhạc – Số 247
05:30:00 Chuyện nhà mình – Số 83
06:00:00 Vũ điệu cuộc sống – Số 1
06:30:00 Just for laugh 2018 – Số 44
07:00:00 Những khúc vọng xưa Ver 2017 – Số 61
08:00:00 Vị vua huyền thoại – Tập 52
09:00:00 Thế giới điện ảnh – Số 456
09:30:00 Ngẫu hứng âm nhạc – Số 9
10:00:00 Just for laugh 2018 – Số 33
10:30:00 Nhất gia bách truyện – Tập 38
11:00:00 Người chồng thủy chung – Tập 10
12:00:00 Yêu trọn một đời – Tập 36
13:00:00 Tình tội lỗi – Tập 15
14:00:00 Hành trình Bolero – Số 5
15:00:00 Cửu châu phiêu miểu lục – Tập 15
16:00:00 Những khúc vọng xưa 30′ Ver 2018 – Số 42
16:30:00 Chuyện nhà mình – Số 79
17:00:00 Người chồng thủy chung – Tập 11
18:00:00 Today 18h
18:30:00 Nhất gia bách truyện – Tập 39
18:45:00 Gia vị yêu thương – Số 25
19:00:00 Cửu châu phiêu miểu lục – Tập 16
20:00:00 Yêu trọn một đời – Tập 37
21:00:00 Tình tội lỗi – Tập 16
22:00:00 Vị vua huyền thoại – Tập 53
23:00:00 Today 18h
23:15:00 Thế giới điện ảnh – Số 456
Lịch phát sóng Today TV 2/2/2021