28 Tháng Một, 2021

Lịch phát sóng Today TV 2/12/2020

Lịch phát sóng Today TV 2/12/2020

00:00:00 Những khúc vọng xưa ver 2017- Số 65
01:00:00 Thế giới âm nhạc – Số 248
02:00:00 Today 18h
02:30:00 Chuyện nhà mình – Số 104
03:00:00 Thế giới âm nhạc – Số 241
04:00:00 Những khúc vọng xưa ver 2017- Số 62
04:20:00 Today 18h
04:40:00 Thế giới âm nhạc – Số 247
05:30:00 Chuyện nhà mình – Số 117
06:00:00 Vũ điệu cuộc sống – Số 1
06:30:00 Just for laugh 2018 – Số 57
07:00:00 Những khúc vọng xưa Ver 2017 – Số 89
08:00:00 Đừng rời xa em – Tập 199
09:00:00 Những khúc vọng xưa 2019 – Số 65
10:00:00 Hành trình ước mơ xanh – Số 51
10:30:00 366 ngày để yêu – Phần 2 – Tập 61
11:00:00 Mối tình thuở ấy – Tập 1
12:00:00 Người phụ nữ tuyệt vời – Tập 15
13:00:00 Đẻ mướn – Tập 100
14:00:00 Tiếp sức hồi sinh – Số 381
14:30:00 Just for laugh 2018 – Số 41
15:00:00 Vị luật sư kỳ quặc – Tập 19
16:00:00 Playlist Ngẫu hứng âm nhạc – Số 15
16:30:00 Chuyện nhà mình – Số 72
17:00:00 Mối tình thuở ấy – Tập 2
18:00:00 Today 18h + Just for laugh 2018 – Số 49
18:30:00 365 ngày để yêu – Phần 2 – Tập 62
18:45:00 Cẩm nang làm đẹp – Số 237
19:00:00 Vị luật sư kỳ quặc – Tập 20
20:00:00 Người phụ nữ tuyệt vời – Tập 16
21:00:00 Đẻ mướn – Tập 101
22:00:00 Đừng rời xa em – Tập 200
23:00:00 Today 18h
23:30:00 Những khúc vọng xưa Ver 2019 – Số 87
Lịch phát sóng Today TV 2/12/2020