nGày 15/12/2019

Lịch phát sóng Today TV 2/12/2019

Lịch phát sóng Today TV 2/12/2019
00:00:00Những khúc vọng xưa – Số 77
01:00:00Thế giới âm nhạc – Số 240
02:00:00Những khúc vọng xưa – Số 88
03:00:00Thế giới âm nhạc – Số 248
03:45:00Những khúc vọng xưa – Số 85
04:45:00Thế giới âm nhạc – Số 246
05:30:00Chuyện nhà mình – Số 91
06:00:00Vũ điệu cuộc sống – Số 3
06:30:00Just for laugh 2018 – Số 10
07:00:00Những khúc vọng xưa – Số 87
08:00:00Tổng hợp Đại nhạc hội IMC – Số 4
09:00:00Những khúc vọng xưa – Số 89
10:00:00Thế giới điện ảnh – Số 395
10:30:00Ngôi nhà hạnh phúc – Tập 75
11:00:00Những khúc vọng xưa Ver 2019 – Số 37
12:00:00Nắng 1
14:30:00Tư vấn sức khỏe & tiêu dùng: Bệnh viện FV (Số 2)
15:00:00Hành trình Bolero – Số 9
16:00:00Mẹ yêu bé – Số 92
16:30:00Nhỏ to cùng mẹ – Số 6
17:00:00Của hồi môn – Tập 217
18:00:00Today 18h
18:15:00Today Life
18:30:00Ngôi nhà hạnh phúc – Tập 76
19:00:00Thần thám Bao Thanh Thiên – Tập 18
20:00:00Lời nguyền gia tộc – Tập 39
21:00:00Vị vua huyền thoại – Tập 44
22:00:00Duyên định kim tiền -Tập 11
23:00:00Today 18h
23:30:00Những khúc vọng xưa 30′ Ver 2018 – Số 27
Lịch phát sóng Today TV 2/12/2019