2 March, 2021

Lịch phát sóng Today TV 2/1/2021

Lịch phát sóng Today TV 2/1/2021

00:00:00 Những khúc vọng xưa ver 2017- Số 96
01:00:00 Thế giới âm nhạc – Số 243
02:00:00 Today 18h
02:30:00 Chuyện nhà mình – Số 79
03:00:00 Thế giới âm nhạc – Số 245
04:00:00 Những khúc vọng xưa ver 2017- Số 93
04:20:00 Today 18h
04:40:00 Thế giới âm nhạc – Số 242
05:30:00 Chuyện nhà mình – Số 99
06:00:00 Vũ điệu cuộc sống – Số 2
06:30:00 Just for laugh 2018 – Số 51
07:00:00 Những khúc vọng xưa Ver 2017 – Số 75
08:00:00 Vị vua huyền thoại – Tập 23
09:00:00 Just for laugh 2018 – Số 50 + 9h30: Ngẫu hứng âm nhạc – Số 33
10:00:00 Just for laugh 2018 – Số 57
10:30:00 Thế giới điện ảnh – Số 451
11:00:00 Mối tình thuở ấy – Tập 28
12:00:00 Yêu trọn một đời – Tập 12
13:00:00 Đẻ mướn – Tập 127
14:00:00 Just for laugh Ver 2018 – Số 46
14:30:00 Tiếp sức hồi sinh – Số 385
15:00:00 Thái tử phi giá đáo – Tập 19
16:00:00 Giai điệu quê hương – Số 4
16:30:00 Chuyện nhà mình – Số 100
17:00:00 Mối tình thuở ấy – Tập 29
18:00:00 Ngẫu hứng âm nhạc – Số 3
18:30:00 Gia vị yêu thương – Số 12
19:00:00 Thái tử phi giá đáo – Tập 20
20:00:00 Yêu trọn một đời – Tập 13
21:00:00 Đẻ mướn – Tập 128
22:00:00 Vị vua huyền thoại – Tập 24
23:00:00 Hành trình Bolero – Số 9
23:30:00 Hành trình Bolero – Số 9
Lịch phát sóng Today TV 2/1/2021