nGày 27/02/2020

Lịch phát sóng Today TV 19/8/2019

Lịch phát sóng Today TV 19/8/2019
00:00:00Những khúc vọng xưa – Số 72
01:00:00Thế giới âm nhạc – Số 242
02:00:00Những khúc vọng xưa – Số 58
03:00:00Thế giới âm nhạc – Số 243
04:00:00Những khúc vọng xưa – Số 74
04:45:00Thế giới âm nhạc – Số 245
05:30:00Chuyện nhà mình – Số 81
06:00:00Vũ điệu cuộc sống – Số 3
06:30:00Just for laugh 2018 – Số 3
07:00:00Những khúc vọng xưa – Số 77
08:00:00Tổng hợp Đại nhạc hội IMC – Số 3
09:00:00Những khúc vọng xưa – Số 78
10:00:00Thế giới điện ảnh – Số 380
10:30:00Thả lưới bắt em – Tập 100
11:00:00Những khúc vọng xưa Ver 2019 – Số 22
12:00:00Quả tim máu
14:30:00Just for laugh Ver 2018 – Số 20
15:00:00Hành trình Bolero – Số 10
16:00:00Mẹ yêu bé – Số 90
16:30:00Nhỏ to cùng mẹ – Số 6
17:00:00Của hồi môn – Tập 127
18:00:00Today 18h
18:15:00Ngôi nhà hạnh phúc – Tập 1
18:30:00Just for laugh 2018 – Số 26
19:00:00Tam sinh tam thế thập lý đào hoa – Tập 12
20:00:00Khi người đàn ông yêu – Tập 23
21:00:00Đừng rời xa em – Tập 160
22:00:00Bản kê số phận -Tập 5
23:00:00Today 18h
23:30:00Những khúc vọng xưa 30′ Ver 2018 – Số 16
Lịch phát sóng Today TV 19/8/2019