nGày 15/12/2019

Lịch phát sóng Today TV 19/7/2019

Lịch phát sóng Today TV 19/7/2019

01:00
Thông tin giải trí
Thế giới âm nhạc – Số 247
02:00
Thông tin giải trí
Tiếp sức hồi sinh – Số 315
02:30
Thông tin giải trí
Today 18h
03:00
Thông tin giải trí
Thế giới âm nhạc – Số 246
03:45
Truyền hình
Những khúc vọng xưa – Số 90
04:30
Thông tin giải trí
Today 18h
04:45
Truyền hình
Thế giới âm nhạc – Số 241
05:30
Thông tin giải trí
Chuyện nhà mình – Số 97
06:00
Nhịp điệu cuộc sống
Vũ điệu cuộc sống – Số 1
06:30
Thông tin giải trí
Just for laugh Ver 2018 – Số 19
07:00
Phim truyền hình
Những khúc vọng xưa – Số 93
08:00
Chương trình thiếu nhi
Cuộc chiến hôn nhân – Tập 5
09:00
Thông tin giải trí
Những khúc vọng xưa – Số 94
10:00
Thông tin giải trí
Nhỏ to cùng mẹ – Số 10
10:30
Thông tin giải trí
Thả lưới bắt em – Tập 79
11:00
Phim truyền hình
Của hồi môn – Tập 100
12:00
Phim truyền hình
Bản lĩnh người vợ – Tập 36
13:00
Phim truyền hình
Đừng rời xa em – Tập 134
14:00
Thông tin giải trí
Tiếp sức hồi sinh – Số 316
14:30
Giới thiệu sản phẩm
Thế giới điện ảnh – Số 375
15:00
Phim truyền hình Việt Nam
Cạm bẫy thị thành – Tập 18
16:35
Truyền hình
Nhỏ to cùng mẹ – Số 10
17:00
Phim truyền hình
Của hồi môn – Tập 101
18:00
Thông tin giải trí
Today 18h
18:15
Thông tin giải trí
Thả lưới bắt em – Tập 80
18:30
Thông tin giải trí
Just for laugh 2017 – Số 19
19:00
Phim truyền hình
Cạm bẫy thị thành – Tập 19
20:00
Phim truyền hình
Trực tiếp IMC 11 năm
22:00
Phim truyền hình
Cuộc chiến hôn nhân -Tập 6
23:00
Truyền hình
Today 18h
23:15
Truyền hình
Những khúc vọng xưa 2019 – Số 17
24:00
Phim truyền hình
Những khúc vọng xưa – Số 89

Lịch phát sóng Today TV 19/7/2019