3:33 AM - 23/10/2021

Lịch phát sóng Today TV 19/6/2021

Lịch phát sóng Today TV 19/6/2021

00:00:00 Những khúc vọng xưa ver 2017 – Số 64
01:00:00 Thế giới âm nhạc – Số 248
02:00:00 Today 18h
02:30:00 Chuyện nhà mình – Số 103
03:00:00 Thế giới âm nhạc – Số 241
04:00:00 Những khúc vọng xưa ver 2017 – Số 70
04:30:00 Today 18h
05:00:00 Thế giới âm nhạc – Số 242
05:30:00 Chuyện nhà mình – Số 75
06:00:00 Vũ điệu cuộc sống – Số 2
06:30:00 Nhỏ to cùng mẹ – Số 25
07:00:00 Những khúc vọng xưa Ver 2019 – Số 50
08:00:00 Hoàng đế Porus – Tập 73
09:00:00 Bản lĩnh người vợ – Tập 13
10:00:00 Just for laugh 2021 – Số 3
10:30:00 Thế giới điện ảnh – Số 475
11:00:00 MTV Chart Attack – Số 11
12:00:00 Tình án vượt thời gian – Tập 7
13:00:00 Tình tội lỗi – Tập 129
14:00:00 Just for laugh Ver 2021 – Số 19
14:30:00 Tiếp sức hồi sinh – Số 409
15:00:00 Tìm anh trong mơ – Tập 18
16:00:00 Những khúc vọng xưa 30′ Ver 2018 – Số 36
16:30:00 Chuyện nhà mình – Số 94
17:00:00 Bản lĩnh người vợ – Tập 14
18:00:00 Những khúc vọng xưa Ver 2019 – Số 106
19:00:00 Tìm anh trong mơ – Tập 19
20:00:00 Tình án vượt thời gian – Tập 8
21:00:00 Tình tội lỗi – Tập 130
22:00:00 Hoàng đế Porus – Tập 74
23:00:00 Hành trình Bolero – Số 15
Lịch phát sóng Today TV 19/6/2021