nGày 22/01/2019

Lịch phát sóng Today TV 19/5/2018

Lịch phát sóng Today TV 19/5/2018

01:00
Thông tin giải trí
Thế giới âm nhạc – Số 241
02:00
Thông tin giải trí
Thế giới điện ảnh – Số 314
02:30
Thông tin giải trí
Today Biz
03:00
Thông tin giải trí
Thế giới âm nhạc – Số 242
03:45
Truyền hình
Những khúc vọng xưa – Số 81
04:30
Thông tin giải trí
Today Biz
04:45
Truyền hình
Thế giới âm nhạc – Số 243
05:30
Thông tin giải trí
Chuyện nhà mình – Số 107
06:00
Nhịp điệu cuộc sống
Vũ điệu cuộc sống – Số 1
06:30
Thông tin giải trí
Today Biz
07:00
Phim truyền hình
Những khúc vọng xưa – Số 58
08:00
Chương trình thiếu nhi
360 Làm đẹp Ver 2015 – Số 5
08:30
Thông tin giải trí
Just for laugh Ver 2018 – Số 4
09:00
Thông tin giải trí
Hi 5 – Cùng hát cùng chơi ( lồng tiếng ) – Số 88 + 89 + 90
10:30
Thông tin giải trí
Tôi yêu chợ Việt – Số 128
11:00
Phim truyền hình
Cuộc chiến hôn nhân – Tập 20
12:00
Phim truyền hình
Âm mưu gia tộc – Tập 84
13:00
Phim truyền hình
Đứa cháu vô thừa nhận – Tập 8
14:00
Thông tin giải trí
Just for laugh Ver 2018 – Số 24
14:30
Giới thiệu sản phẩm
Tiếp sức hồi sinh – Số 261
15:00
Phim truyền hình Việt Nam
Hoa hồng thép – Tập 18
16:00
Thông tin giải trí
Hi 5 – Cùng hát cùng chơi ( lồng tiếng ) – Số 110
16:35
Truyền hình
Chuyện nhà mình – Số 91
17:00
Phim truyền hình
Hôn nhân không hẹn hò – Tập 16
18:00
Thông tin giải trí
Thế giới điện ảnh – Số 315
18:30
Thông tin giải trí
Chuyện của nàng – Số 122
18:50
Truyền hình
Món ngon mỗi ngày – Số 488
19:00
Phim truyền hình
Hoa hồng thép – Tập 19
19:35
Truyền hình
Thiên thần 1001 – Tập 211
20:00
Phim truyền hình
Hai số phận Phần 2 – Tập 1
21:00
Phim truyền hình
Đứa cháu vô thừa nhận – Tập 9
22:00
Phim truyền hình
Hôn nhân không hẹn hò – Tập 15
23:00
Truyền hình
Những khúc vọng xưa – Số 89
24:00
Phim truyền hình
Cuộc chiến hôn nhân – Tập 20

Lịch phát sóng Today TV 19/5/2018