14 May, 2021

Lịch phát sóng Today TV 19/4/2021

Lịch phát sóng Today TV 19/4/2021

01:00
Thông tin giải trí
Thế giới âm nhạc – Số 249
02:00
Thông tin giải trí
Những khúc vọng xưa – Số 10
03:00
Thông tin giải trí
Thế giới âm nhạc – Số 241
03:45
Thông tin giải trí
Những khúc vọng xưa ver 2017 – Số 56
04:45
Thông tin giải trí
Thế giới âm nhạc – Số 242
05:30
Thông tin giải trí
Chuyện nhà mình – Số 108
06:00
Thông tin giải trí
Vũ điệu cuộc sống – Số 3
06:30
Thông tin giải trí
Nhỏ to cùng mẹ – Số 6
07:00
Thông tin giải trí
Những khúc vọng xưa Ver 2017 – Số 86
08:00
Thông tin giải trí
Hoàng đế Porus – Tập 12
09:00
Thông tin giải trí
Những khúc vọng xưa Ver 2019 – Số 105
10:00
Thông tin giải trí
Tiếp sức hồi sinh – Số 401
10:30
Phim truyền hình
Nhất gia bách truyện – Tập 88
10:45
Thông tin giải trí
Gia vị yêu thương – Số 57
11:00
Phim truyền hình
CATFISH – BẠN HẸN BÍ ẨN TRÊN MẠNG – SỐ 5
12:00
Phim truyền hình
Cho em gần anh thêm chút nữa
14:30
Thông tin giải trí
Just for laugh 2021 – Số 8
15:00
Phim truyền hình
Tổng hợp Đại nhạc hội IMC – Số 2
16:00
Thông tin giải trí
Thế giới điện ảnh – Số 467
16:40
Thông tin giải trí
Chuyện nhà mình – Số 88
17:00
Phim truyền hình
Ngược dòng thời gian để yêu anh – Tập 1
18:00
Phim truyền hình
Today 18h
18:15
Thông tin giải trí
Đặc sản miền sông nước – Số 42
18:30
Phim truyền hình
Nhất gia bách truyện – Tập 89
19:00
Phim truyền hình
Tam sinh tam thế Chẩm thượng thư – Tập 22
20:00
Phim truyền hình
Nàng trợ lý của anh – Tập 14
21:00
Phim truyền hình
Tình tội lỗi – Tập 78
22:00
Phim truyền hình
Hoàng đế Porus – Tập 13
23:00
Thông tin giải trí
Today 18h
23:15
Thông tin giải trí
Tiếp sức hồi sinh – Số 401
24:00
Thông tin giải trí
Những khúc vọng xưa ver 2017 – Số 98

Lịch phát sóng Today TV 19/4/2021