17 April, 2021

Lịch phát sóng Today TV 19/2/2021

Lịch phát sóng Today TV 19/2/2021

01:00
Thông tin giải trí
Thế giới âm nhạc – Số Tết
02:00
Thông tin giải trí
Just for laugh 2018 – Số 56
02:30
Thông tin giải trí
Chuyện nhà mình – Số 111
03:00
Thông tin giải trí
Thế giới âm nhạc – Số 242
03:45
Thông tin giải trí
Những khúc vọng xưa ver 2017- Số 90
04:30
Thông tin giải trí
Just for laugh 2018 – Số 57
04:45
Thông tin giải trí
Thế giới âm nhạc – Số 243
05:30
Thông tin giải trí
Chuyện nhà mình – Số 96
06:00
Thông tin giải trí
Vũ điệu cuộc sống – Số 3
06:30
Thông tin giải trí
Just for laugh 2018 – Số 56
07:00
Thông tin giải trí
Những khúc vọng xưa Ver 2017 – Số 74
08:00
Thông tin giải trí
Vị vua huyền thoại – Tập 65
09:00
Thông tin giải trí
Nhạc xuân 2021 – Số 3
10:00
Thông tin giải trí
Tiếp sức hồi sinh – Số 392
10:30
Phim truyền hình
Nhất gia bách truyện – Tập 47
10:45
Thông tin giải trí
Gia vị yêu thương – Số 32
11:00
Phim truyền hình
Người chồng thủy chung – Tập 22
12:00
Phim truyền hình
Yêu trọn một đời – Tập 48
13:00
Phim truyền hình
Tình tội lỗi – Tập 27
14:00
Thông tin giải trí
Đặc sản miền sông nước – Số 33
14:30
Thông tin giải trí
Thế giới điện ảnh – Số 458
15:00
Phim truyền hình
Cửu châu phiêu miểu lục – Tập 27
16:00
Thông tin giải trí
Giai điệu quê hương – Số 21
16:40
Thông tin giải trí
Chuyện nhà mình – Số 85
17:00
Phim truyền hình
Người chồng thủy chung – Tập 23
18:00
Phim truyền hình
Today 18h
18:15
Thông tin giải trí
Just for laugh 2018 – Số 38
18:30
Phim truyền hình
Nhất gia bách truyện – Tập 48
19:00
Phim truyền hình
Cửu châu phiêu miểu lục – Tập 28
20:00
Phim truyền hình
Yêu trọn một đời – Tập 49
21:00
Phim truyền hình
Tình tội lỗi – Tập 28
22:00
Phim truyền hình
Vị vua huyền thoại – Tập 66
23:00
Thông tin giải trí
Today 18h
23:15
Thông tin giải trí
Nhạc xuân 2021 – Số 4
24:00
Thông tin giải trí
Nhạc xuân 2021 – Số 5

Lịch phát sóng Today TV 19/2/2021