4 December, 2020

Lịch phát sóng Today TV 19/11/2020

00:00:00 Những khúc vọng xưa ver 2017- Số 97
01:00:00 Thế giới âm nhạc – Số 246
02:00:00 Today 18h
02:30:00 Chuyện nhà mình – Số 95
03:00:00 Thế giới âm nhạc – Số 248
04:00:00 Những khúc vọng xưa ver 2017- Số 94
04:20:00 Today 18h
04:40:00 Thế giới âm nhạc – Số 245
05:30:00 Chuyện nhà mình – Số 104
06:00:00 Vũ điệu cuộc sống – Số 2
06:30:00 Just for laugh 2018 – Số 46
07:00:00 Những khúc vọng xưa Ver 2017 – Số 76
08:00:00 Đừng rời xa em – Tập 188 + 8h45: Cẩm nang làm đẹp – Số 235
09:00:00 Just for laugh 2018 – Số 43 + 9h30: Ngẫu hứng âm nhạc – Số 20
10:00:00 Đặc sản miền sông nước – Số 20
10:30:00 365 ngày để yêu – Phần 2 – Tập 52 + Mỹ vị 24 – Số 57
11:00:00 Mái ấm yêu thương – Tập 31
12:00:00 Người phụ nữ tuyệt vời – Tập 4
13:00:00 Đẻ mướn – Tập 89
14:00:00 Những khúc vọng xưa Ver 2019 – Số 86
14:30:00 Những khúc vọng xưa Ver 2019 – Số 86
15:00:00 Vị luật sư kỳ quặc – Tập 8
16:00:00 Những khúc vọng xưa 30′ Ver 2018 – Số 15
16:30:00 Nhỏ to cùng mẹ – Số 26
17:00:00 Mái ấm yêu thương – Tập 32
18:00:00 Today 18h
18:30:00 365 ngày để yêu – Phần 2 – Tập 53
19:00:00 Vị luật sư kỳ quặc – Tập 9
20:00:00 Người phụ nữ tuyệt vời – Tập 5
21:00:00 Đẻ mướn – Tập 90
22:00:00 Đừng rời xa em – Tập 189
23:00:00 Today 18h
23:30:00 Những khúc vọng xưa Ver 2019 – Số 14