27 February, 2021

Lịch phát sóng Today TV 19/1/2021

Lịch phát sóng Today TV 19/1/2021

00:00:00 Những khúc vọng xưa ver 2017- Số 68
01:00:00 Thế giới âm nhạc – Số 246
02:00:00 Today 18h
02:30:00 Chuyện nhà mình – Số 90
03:00:00 Thế giới âm nhạc – Số 248
04:00:00 Những khúc vọng xưa ver 2017- Số 63
04:30:00 Today 18h
05:00:00 Thế giới âm nhạc – Số 245
05:30:00 Chuyện nhà mình – Số 116
06:00:00 Vũ điệu cuộc sống – Số 2
06:30:00 Just for laugh 2018 – Số 32
07:00:00 Những khúc vọng xưa Ver 2017 – Số 92
08:00:00 Vị vua huyền thoại – Tập 38
09:00:00 Thế giới điện ảnh – Số 454
09:30:00 Ngẫu hứng âm nhạc – Số 5
10:00:00 Just for laugh 2018 – Số 29
10:30:00 Nhất gia bách truyện – Tập 28
11:00:00 Mối tình thuở ấy – Tập 42
12:00:00 Yêu trọn một đời – Tập 24
13:00:00 Tình tội lỗi – Tập 3
14:00:00 Hành trình Bolero – Số 3
15:00:00 Cửu châu phiêu miểu lục – Tập 3
16:00:00 Những khúc vọng xưa 30′ Ver 2018 – Số 38
16:30:00 Chuyện nhà mình – Số 114
17:00:00 Mối tình thuở ấy – Tập 43
18:00:00 Today 18h
18:30:00 Nhất gia bách truyện – Tập 29
18:45:00 Gia vị yêu thương – Số 19
19:00:00 Cửu châu phiêu miểu lục – Tập 4
20:00:00 Yêu trọn một đời – Tập 25
21:00:00 Tình tội lỗi – Tập 4
22:00:00 Vị vua huyền thoại – Tập 39
23:00:00 Today 18h
23:15:00 Thế giới điện ảnh – Số 454
Lịch phát sóng Today TV 19/1/2021