1 October, 2020

Lịch phát sóng Today TV 18/9/2020

00:00:00 Những khúc vọng xưa ver 2017- Số 16
01:00:00 Thế giới âm nhạc – Số 245
02:00:00 Today 18h
02:30:00 Chuyện nhà mình – Số 99
03:00:00 Thế giới âm nhạc – Số 247
04:00:00 Những khúc vọng xưa ver 2017- Số 77
04:30:00 Today 18h
05:00:00 Thế giới âm nhạc – Số 244
05:30:00 Chuyện nhà mình – Số 90
06:00:00 Vũ điệu cuộc sống – Số 2
06:30:00 Just for laugh 2018 – Số 28
07:00:00 Những khúc vọng xưa Ver 2017 – Số 59
08:00:00 Đừng rời xa em – Tập 135
09:00:00 Những khúc vọng xưa 2019 – Số 22
10:00:00 Tiếp sức hồi sinh – Số 370
10:30:00 365 ngày để yêu – Phần 2 – Tập 8
11:00:00 Giữ lấy tình yêu – Tập 20
12:00:00 Trở về ngày yêu ấy – Tập 9
13:00:00 Đẻ mướn – Tập 37
14:00:00 Đặc sản miền sông nước – Số 11
14:30:00 Thế giới điện ảnh – Số 436
15:00:00 Trung tâm mai mối Joseon – Tập 1
16:00:00 Những khúc vọng xưa 30′ Ver 2018 – Số 21
16:30:00 Nhỏ to cùng mẹ – Số 15
17:00:00 Giữ lấy tình yêu – Tập 21
18:00:00 Today 18h
18:15:00 Just for laugh 2018
18:30:00 365 ngày để yêu – Phần 2 – Tập 9
18:45:00 Mỹ vị 24 – Số 31
19:00:00 Trung tâm mai mối Joseon – Tập 2
20:00:00 Trở về ngày yêu ấy – Tập 10
21:00:00 Đẻ mướn – Tập 38
22:00:00 Đừng rời xa em – Tập 136
23:00:00 Today 18h
23:30:00 Những khúc vọng xưa Ver 2019 – Số 4