nGày 19/02/2020

Lịch phát sóng Today TV 18/8/2019

Lịch phát sóng Today TV 18/8/2019
00:00:00Những khúc vọng xưa – Số 71
01:00:00Thế giới âm nhạc – Số 242
02:00:00Những khúc vọng xưa – Số 57
02:30:00Những khúc vọng xưa – Số 57
03:00:00Thế giới âm nhạc – Số 243
04:00:00Những khúc vọng xưa – Số 73
04:20:00Những khúc vọng xưa – Số 73
04:40:00Thế giới âm nhạc – Số 245
05:30:00Chuyện nhà mình – Số 80
06:00:00Vũ điệu cuộc sống – Số 2
06:30:00Nhỏ to cùng mẹ – Số 34
07:00:00Những khúc vọng xưa – Số 76
08:00:00Tổng hợp Đại nhạc hội IMC – Số 1 + 8h45: Trải nghiệm và tin dùng – Số 56
09:00:00Những khúc vọng xưa – Số 77
10:00:00Just for laugh 2017 – Số 9
10:30:00Tiếp sức hồi sinh – Số 318
11:00:00Của hồi môn – Tập 126
12:00:00Khi người đàn ông yêu – Tập 22
13:00:00Đừng rời xa em – Tập 159
14:00:00Thế giới điện ảnh – Số 379
14:30:00Mảnh ghép cuộc đời – Số 24
15:00:00Tam sinh tam thế thập lý đào hoa – Tập 11
16:00:00Những khúc vọng xưa 30′ Ver 2018 – Số 38
16:30:00Nhỏ to cùng mẹ – Số 5
17:00:00Just for laugh 2017 – Số 6 + 17h30: Tôi yêu chợ Việt -Số 179
18:00:00Thế giới điện ảnh – Số 380
18:30:00Just for laugh 2018 – Số 25
19:00:00Hành trình Bolero – Số 10 + 19h50: Hòa nhịp yêu – Số 17
20:00:00Quả tim máu
21:00:00Quả tim máu
22:00:00Tổng hợp Đại nhạc hội IMC – Số 2
22:30:00Những khúc vọng xưa ver 2019 – Số 22
23:15:00Những khúc vọng xưa ver 2019 – Số 22
Lịch phát sóng Today TV 18/8/2019