nGày 20/09/2019

Lịch phát sóng Today TV 18/5/2019

Lịch phát sóng Today TV 18/5/2019
00:00:00Những khúc vọng xưa – Số 73
01:00:00Thế giới âm nhạc – Số 247
02:00:00Thế giới điện ảnh – Số 366
02:30:00Today 18h
03:00:00Thế giới âm nhạc – Số 245
03:45:00Những khúc vọng xưa – Số 75
04:30:00Today 18h
04:45:00Thế giới âm nhạc – Số 241
05:30:00Chuyện nhà mình – Số 83
06:00:00Vũ điệu cuộc sống – Số 1
06:30:00Just for laugh Ver 2018 – Số 35
07:00:00Những khúc vọng xưa – Số 78
08:00:00Đôi lứa xứng đôi -Tập 1
09:00:00Những khúc vọng xưa – Số 79
10:00:00Thế giới điện ảnh – Số 366
10:30:00Just for laugh 2018 – Số 44
11:00:00Của hồi môn – Tập 39
12:00:00Ngược dòng thời gian để yêu anh – Tập 23
13:00:00Đừng rời xa em – Tập 81
14:00:00Just for laugh Ver 2018 – Số 18
14:30:00Tiếp sức hồi sinh – Số 312
15:00:00Hồn lụa – Tập 16
16:00:00Những khúc vọng xưa 30′ Ver 2018 – Số 6
16:30:00Nhỏ to cùng mẹ – Số 18
17:00:00Của hồi môn – Tập 40
18:00:00Thế giới điện ảnh – Số 367
18:30:00Just for laugh 2018 – Số 49
19:00:00Những khúc vọng xưa Ver 2019 – Số 10
20:00:00Ngược dòng thời gian để yêu anh – Tập 24
21:00:00Đừng rời xa em – Tập 82
22:00:00Đôi lứa xứng đôi -Tập 2
23:00:00Hành trình Bolero – Số 6
Lịch phát sóng Today TV 18/5/2019