14 May, 2021

Lịch phát sóng Today TV 18/4/2021

Lịch phát sóng Today TV 18/4/2021

00:00:00 Những khúc vọng xưa ver 2017 – Số 96
01:00:00 Thế giới âm nhạc – Số 249
02:00:00 Những khúc vọng xưa – Số 9
03:00:00 Thế giới âm nhạc – Số 241
04:00:00 Những khúc vọng xưa ver 2017 – Số 55
04:40:00 Thế giới âm nhạc – Số 242
05:30:00 Chuyện nhà mình – Số 107
06:00:00 Vũ điệu cuộc sống – Số 2
06:30:00 Mẹ yêu bé – Số 96
07:00:00 Những khúc vọng xưa Ver 2017 – Số 85
08:00:00 Hoàng đế Porus – Tập 11
09:00:00 Tiếng yêu muộn màng – Tập 29
10:00:00 Just for laugh 2021 – Số 17
10:30:00 Tiếp sức hồi sinh – Số 400
11:00:00 WORLD STAGE – NHẠC HỘI TOÀN CẦU – SỐ 2
12:00:00 Nàng trợ lý của anh – Tập 13
13:00:00 Tình tội lỗi – Tập 77
14:00:00 Những khúc vọng xưa Ver 2019 – Số 96
15:00:00 Tam sinh tam thế Chẩm thượng thư – Tập 21
16:00:00 Những khúc vọng xưa 30′ Ver 2018 – Số 31
16:30:00 Mẹ yêu bé – Số 87
17:00:00 Thế giới điện ảnh – Số 467
17:30:00 Just for laugh Ver 2021 – Số 2
18:00:00 Tiếp sức hồi sinh – Số 401
18:20:00 Đẹp không giới hạn – Số 67
19:00:00 Những khúc vọng xưa Ver 2019 – Số 105
20:00:00 Cho em gần anh thêm chút nữa
22:00:00 Hoàng đế Porus – Tập 12
23:00:00 Tổng hợp Đại nhạc hội IMC – Số 1
Lịch phát sóng Today TV 18/4/2021