17 April, 2021

Lịch phát sóng Today TV 18/3/2021

Lịch phát sóng Today TV 18/3/2021

00:00:00 Những khúc vọng xưa ver 2017 – Số 65
01:00:00 Thế giới âm nhạc – Số 245
02:00:00 Today 18h
02:30:00 Chuyện nhà mình – Số 83
03:00:00 Thế giới âm nhạc – Số 246
04:00:00 Những khúc vọng xưa ver 2017- Số 71
04:30:00 Today 18h
05:00:00 Thế giới âm nhạc – Số 247
05:30:00 Chuyện nhà mình – Số 76
06:00:00 Vũ điệu cuộc sống – Số 1
06:30:00 Nhỏ to cùng mẹ – Số 15
07:00:00 Những khúc vọng xưa Ver 2017 – Số 54
08:00:00 Vị vua huyền thoại – Tập 92
09:00:00 Những khúc vọng xưa 2019 – Số 32
10:00:00 Đặc sản miền sông nước – Số 37
10:30:00 Nhất gia bách truyện – Tập 66
11:00:00 Tiếng yêu muộn màng – Tập 2
12:00:00 Cuộc chiến nhân tình – Tập 21
13:00:00 Tình tội lỗi – Tập 50
14:00:00 Những khúc vọng xưa Ver 2019 – Số 100
15:00:00 Cửu châu phiêu miểu lục – Tập 50
16:00:00 Những khúc vọng xưa 30′ Ver 2018 – Số 12
16:30:00 Chuyện nhà mình – Số 108
17:00:00 Tiếng yêu muộn màng – Tập 3
18:00:00 Today 18h
18:30:00 Nhất gia bách truyện – Tập 67
18:45:00 Gia vị yêu thương – Số 44
19:00:00 Cửu châu phiêu miểu lục – Tập 51
20:00:00 Cuộc chiến nhân tình – Tập 22
21:00:00 Tình tội lỗi – Tập 51
22:00:00 Vị vua huyền thoại – Tập 93
23:00:00 Today 18h
23:30:00 Những khúc vọng xưa Ver 2019 – Số 40
Lịch phát sóng Today TV 18/3/2021