12 April, 2021

Lịch phát sóng Today TV 18/2/2021

Lịch phát sóng Today TV 18/2/2021

01:00
Thông tin giải trí
Thế giới âm nhạc – Số Tết
02:00
Thông tin giải trí
Just for laugh 2018 – Số 55
02:30
Thông tin giải trí
Chuyện nhà mình – Số 110
03:00
Thông tin giải trí
Thế giới âm nhạc – Số 242
03:45
Thông tin giải trí
Những khúc vọng xưa ver 2017- Số 89
04:30
Thông tin giải trí
Just for laugh 2018 – Số 56
04:45
Thông tin giải trí
Thế giới âm nhạc – Số 243
05:30
Thông tin giải trí
Chuyện nhà mình – Số 95
06:00
Thông tin giải trí
Vũ điệu cuộc sống – Số 3
06:30
Thông tin giải trí
Just for laugh 2018 – Số 55
07:00
Thông tin giải trí
Những khúc vọng xưa Ver 2017 – Số 73
08:00
Thông tin giải trí
Vị vua huyền thoại – Tập 64
09:00
Thông tin giải trí
Nhạc xuân 2021 – Số 2
10:00
Thông tin giải trí
Đặc sản miền sông nước – Số 33
10:30
Phim truyền hình
Nhất gia bách truyện – Tập 46
11:00
Phim truyền hình
Người chồng thủy chung – Tập 21
12:00
Phim truyền hình
Yêu trọn một đời – Tập 47
13:00
Phim truyền hình
Tình tội lỗi – Tập 26
14:00
Thông tin giải trí
Nhạc xuân 2021 – Số 2
15:00
Phim truyền hình
Cửu châu phiêu miểu lục – Tập 26
16:00
Thông tin giải trí
Ấm lòng ngày xuân – Số 2
16:40
Thông tin giải trí
Tết này làm gì – Số 2
17:00
Phim truyền hình
Người chồng thủy chung – Tập 22
18:00
Phim truyền hình
Today 18h
18:30
Phim truyền hình
Nhất gia bách truyện – Tập 47
18:45
Thông tin giải trí
Gia vị yêu thương – Số 32
19:00
Phim truyền hình
Cửu châu phiêu miểu lục – Tập 27
20:00
Phim truyền hình
Yêu trọn một đời – Tập 48
21:00
Phim truyền hình
Tình tội lỗi – Tập 27
22:00
Phim truyền hình
Vị vua huyền thoại – Tập 65
23:00
Thông tin giải trí
Today 18h
23:15
Thông tin giải trí
Nhạc xuân 2021 – Số 3
24:00
Thông tin giải trí
Nhạc xuân 2021 – Số 4

Lịch phát sóng Today TV 18/2/2021