1 October, 2020

Lịch phát sóng Today TV 17/9/2020

00:00:00 Những khúc vọng xưa ver 2017- Số 15
01:00:00 Thế giới âm nhạc – Số 245
02:00:00 Today 18h
02:30:00 Chuyện nhà mình – Số 98
03:00:00 Thế giới âm nhạc – Số 247
04:00:00 Những khúc vọng xưa ver 2017- Số 76
04:30:00 Today 18h
05:00:00 Thế giới âm nhạc – Số 244
05:30:00 Chuyện nhà mình – Số 89
06:00:00 Vũ điệu cuộc sống – Số 2
06:30:00 Just for laugh 2018 – Số 27
07:00:00 Những khúc vọng xưa Ver 2017 – Số 58
08:00:00 Đừng rời xa em – Tập 134
08:45:00 8h45: Cẩm nang làm đẹp – Số 226
09:00:00 Just for laugh 2018 – Số 59
09:30:00 Ngẫu hứng âm nhạc – Số 18
10:00:00 Đặc sản miền sông nước – Số 11
10:30:00 365 ngày để yêu – Phần 2 – Tập 7
10:45:00 Mỹ vị 24 – Số 30
11:00:00 Giữ lấy tình yêu – Tập 19
12:00:00 Trở về ngày yêu ấy – Tập 8
13:00:00 Đẻ mướn – Tập 36
14:00:00 Những khúc vọng xưa Ver 2019 – Số 77
15:00:00 Đấu phá thương khung – Tập 45
16:00:00 Những khúc vọng xưa 30′ Ver 2018 – Số 20
16:30:00 Nhỏ to cùng mẹ – Số 14
17:00:00 Giữ lấy tình yêu – Tập 20
18:00:00 Today 18h
18:15:00 365 ngày để yêu – Phần 2 – Tập 8
19:00:00 Trung tâm mai mối Joseon – Tập 1
20:00:00 Trở về ngày yêu ấy – Tập 9
21:00:00 Đẻ mướn – Tập 37
22:00:00 Đừng rời xa em – Tập 135
23:00:00 Today 18h
23:30:00 Những khúc vọng xưa Ver 2019 – Số 3