28 January, 2021

Lịch phát sóng Today TV 17/8/2020

Lịch phát sóng Today TV 17/8/2020

00:00:00 Những khúc vọng xưa ver 2017- Số 83
01:00:00 Thế giới âm nhạc – Số 240
02:00:00 Những khúc vọng xưa – Số 68
03:00:00 Thế giới âm nhạc – Số 248
03:45:00 Những khúc vọng xưa – Số 92
04:45:00 Thế giới âm nhạc – Số 247
05:30:00 Chuyện nhà mình – Số 106
06:00:00 Vũ điệu cuộc sống – Số 1
06:30:00 Just for laugh 2018 – Số 33
07:00:00 Những khúc vọng xưa Ver 2017 – Số 72
08:00:00 Tổng hợp Đại nhạc hội IMC – Số 3
09:00:00 Những khúc vọng xưa 2019 – Số 4
10:00:00 Người vẽ ước mơ – Số 20
10:30:00 365 ngày để yêu – Tập 140
11:00:00 Những khúc vọng xưa Ver 2019 – Số 73
12:00:00 Chuyện tình trên non cao
14:30:00 Just for laugh 2018 – Số 52
15:00:00 Tổng hợp Đại nhạc hội IMC – Số 4
16:00:00 Thế giới điện ảnh – Số 432
16:30:00 Nhỏ to cùng mẹ – Số 27
17:00:00 Hai người vợ – Tập 33
18:00:00 Today 18h
18:15:00 Đặc sản miền sông nước – Số 7
18:30:00 365 ngày để yêu – Tập 141
18:45:00 Mỹ vị 24 – Số 19
19:00:00 Đấu phá thương khung – Tập 19
20:00:00 Vực thẳm chiều trôi – Tập 18
21:00:00 Đẻ mướn – Tập 10
22:00:00 Đừng rời xa em – Tập 108
23:00:00 Today 18h
23:30:00 Tiếp sức hồi sinh – Số 366
Lịch phát sóng Today TV 17/8/2020