4:44 AM - 28/10/2021

Lịch phát sóng Today TV 17/7/2021

Lịch phát sóng Today TV 17/7/2021

00:00:00 Những khúc vọng xưa ver 2017 – Số 92
01:00:00 Thế giới âm nhạc – Số 242
02:00:00 Today 18h
02:30:00 Chuyện nhà mình – Số 75
03:00:00 Thế giới âm nhạc – Số 245
04:00:00 Những khúc vọng xưa ver 2017 – Số 98
04:30:00 Today 18h
05:00:00 Thế giới âm nhạc – Số 246
05:30:00 Chuyện nhà mình – Số 103
06:00:00 Vũ điệu cuộc sống – Số 3
06:30:00 Nhỏ to cùng mẹ – Số 17
07:00:00 Những khúc vọng xưa Ver 2019 – Số 78
08:00:00 Hoàng đế Porus – Tập 101
09:00:00 Bản lĩnh người vợ – Tập 37
10:00:00 Just for laugh 2021 – Số 15
10:30:00 Thế giới điện ảnh – Số 479
11:00:00 MTV Chart Attack – Số 15
12:00:00 Tình yêu sâu đậm – Tập 8
13:00:00 Cuộc đua tình ái – Tập 4
14:00:00 Just for laugh Ver 2021 – Số 4
14:30:00 Tiếp sức hồi sinh – Số 413
15:00:00 Hạc lệ hoa đình – Tập 2
16:00:00 Những khúc vọng xưa 30′ Ver 2018 – Số 13
16:30:00 Chuyện nhà mình – Số 118
17:00:00 Bản lĩnh người vợ – Tập 38
18:00:00 Những khúc vọng xưa Ver 2019 – Số 110
19:00:00 Hạc lệ hoa đình – Tập 3
20:00:00 Tình yêu sâu đậm – Tập 9
21:00:00 Cuộc đua tình ái – Tập 5
22:00:00 Hoàng đế Porus – Tập 102
23:00:00 Hành trình Bolero – Số 3
Lịch phát sóng Today TV 17/7/2021