31 October, 2020

Lịch phát sóng Today TV 17/7/2020

01:00
Thông tin giải trí
Thế giới âm nhạc – Số 246
02:00
Thông tin giải trí
Today 18h
02:30
Thông tin giải trí
Chuyện nhà mình – Số 102
03:00
Thông tin giải trí
Thế giới âm nhạc – Số 244
03:45
Thông tin giải trí
Những khúc vọng xưa ver 2017- Số 61
04:30
Thông tin giải trí
Today 18h
04:45
Thông tin giải trí
Thế giới âm nhạc – Số 243
05:30
Thông tin giải trí
Chuyện nhà mình – Số 75
06:00
Thông tin giải trí
Vũ điệu cuộc sống – Số 2
06:30
Thông tin giải trí
Just for laugh 2018 – Số 40
07:00
Thông tin giải trí
Những khúc vọng xưa Ver 2017 – Số 88
08:00
Thông tin giải trí
Đừng rời xa em – Tập 81
09:00
Thông tin giải trí
Những khúc vọng xưa 2019 – Số 56
10:00
Thông tin giải trí
Just for laugh Ver 2018 – Số 33
10:30
Phim truyền hình
365 ngày để yêu – Tập 120
11:00
Phim truyền hình
Hai người vợ – Tập 6
12:00
Phim truyền hình
Vòng tròn tội lỗi – Tập 21
13:00
Phim truyền hình
Hoàng đế Porus – Tập 122
14:00
Thông tin giải trí
Đặc sản miền sông nước – Số 2
14:30
Thông tin giải trí
Thế giới điện ảnh – Số 427
15:00
Phim truyền hình
Ngũ thử đại náo đông kinh – Tập 34
16:30
Thông tin giải trí
Nhỏ to cùng mẹ – Số 6
17:00
Phim truyền hình
Hai người vợ – Tập 7
18:00
Phim truyền hình
Today 18h
18:15
Thông tin giải trí
Muôn mặt cuộc sống ( Làm đẹp) – Số 6
18:30
Phim truyền hình
365 ngày để yêu – Tập 121
18:45
Thông tin giải trí
Mỹ vị 24 – Số 6
19:00
Phim truyền hình
Ngũ thử đại náo đông kinh – Tập 35
20:00
Phim truyền hình
Vòng tròn tội lỗi – Tập 22
21:00
Phim truyền hình
Hoàng đế Porus – Tập 123
22:00
Phim truyền hình
Đừng rời xa em – Tập 82
23:00
Thông tin giải trí
Today 18h
23:15
Thông tin giải trí
Những khúc vọng xưa Ver 2019 – Số 55
24:00
Thông tin giải trí
Những khúc vọng xưa ver 2017- Số 53