nGày 17/11/2019

Lịch phát sóng Today TV 17/5/2019

Lịch phát sóng Today TV 17/5/2019
00:00:00Những khúc vọng xưa – Số 72
01:00:00Thế giới âm nhạc – Số 247
02:00:00Tiếp sức hồi sinh – Số 312
02:30:00Today 18h
03:00:00Thế giới âm nhạc – Số 245
03:45:00Những khúc vọng xưa – Số 74
04:20:00Today 18h
04:40:00Thế giới âm nhạc – Số 241
05:30:00Chuyện nhà mình – Số 82
06:00:00Vũ điệu cuộc sống – Số 1
06:30:00Just for laugh Ver 2018 – Số 34
07:00:00Những khúc vọng xưa – Số 77
08:00:00Âm mưu hoa hồng -Tập 26
09:00:00Những khúc vọng xưa – Số 78
10:00:00Nhỏ to cùng mẹ – Số 9
10:30:00Thả lưới bắt em – Tập 34
11:00:00Của hồi môn – Tập 38
12:00:00Ngược dòng thời gian để yêu anh – Tập 22
13:00:00Đừng rời xa em – Tập 80
14:00:00Tiếp sức hồi sinh – Số 312
14:30:00Thế giới điện ảnh – Số 366
15:00:00Hồn lụa – Tập 15
16:00:00Những khúc vọng xưa 30′ Ver 2018 – Số 5
16:30:00Nhỏ to cùng mẹ – Số 17
17:00:00Của hồi môn – Tập 39
18:00:00Today 18h
18:30:00Thả lưới bắt em – Tập 35
19:00:00Cẩm nang sức khỏe – Số 51
20:00:00Hồn lụa – Tập 16
21:00:00Ngược dòng thời gian để yêu anh – Tập 23
22:00:00Đừng rời xa em – Tập 81
23:00:00Đôi lứa xứng đôi -Tập 1
23:30:00Today 18h Những khúc vọng xưa 2019 – Số 9
Lịch phát sóng Today TV 17/5/2019