nGày 20/08/2018

Lịch phát sóng Today TV 17/5/2018

Lịch phát sóng Today TV 17/5/2018

01:00
Thông tin giải trí
Thế giới âm nhạc – Số 241
02:00
Thông tin giải trí
360 Làm đẹp Ver 2015 – Số 7
02:30
Thông tin giải trí
Today Biz
03:00
Thông tin giải trí
Thế giới âm nhạc – Số 242
03:45
Truyền hình
Những khúc vọng xưa – Số 79
04:30
Thông tin giải trí
Today Biz
04:45
Truyền hình
Thế giới âm nhạc – Số 243
05:30
Thông tin giải trí
Chuyện nhà mình – Số 105
06:00
Nhịp điệu cuộc sống
Vũ điệu cuộc sống – Số 1
06:30
Thông tin giải trí
Today Biz
07:00
Phim truyền hình
Những khúc vọng xưa – Số 56
08:00
Chương trình thiếu nhi
Mẹ yêu bé – Số 88
08:30
Thông tin giải trí
Cẩm nang làm đẹp – Số 121 + Tiếp sức hồi sinh – Số 260
09:00
Thông tin giải trí
Hi 5 – Cùng hát cùng chơi ( lồng tiếng ) – Số 95 + 96
10:00
Thông tin giải trí
Chuyện nhà mình ver 2017 – Số 2
10:30
Thông tin giải trí
Just for laugh 2018 – Số 17
11:00
Phim truyền hình
Cuộc chiến hôn nhân – Tập 18
12:00
Phim truyền hình
Âm mưu gia tộc – Tập 82
13:00
Phim truyền hình
Đứa cháu vô thừa nhận – Tập 6
14:00
Thông tin giải trí
Just for laugh 2017 – Số 12
14:30
Giới thiệu sản phẩm
Thế giới điện ảnh – Số 314
15:00
Phim truyền hình Việt Nam
Hoa hồng thép – Tập 16
16:00
Thông tin giải trí
Hi 5 – Cùng hát cùng chơi ( lồng tiếng ) – Số 108
16:35
Truyền hình
Chuyện nhà mình – Số 89
17:00
Phim truyền hình
Hôn nhân không hẹn hò – Tập 14
18:00
Thông tin giải trí
Today Biz
18:30
Thông tin giải trí
Tiếp sức hồi sinh – Số 261
18:50
Truyền hình
Món ngon mỗi ngày – Số 484
19:00
Phim truyền hình
Hoa hồng thép – Tập 17
19:35
Truyền hình
Thiên thần 1001 – Tập 209
20:00
Phim truyền hình
Âm mưu gia tộc – Tập 83
21:00
Phim truyền hình
Đứa cháu vô thừa nhận – Tập 7
22:00
Phim truyền hình
Hôn nhân không hẹn hò – Tập 13
23:00
Truyền hình
Today Biz
23:20
Truyền hình
Những khúc vọng xưa – Số 87
24:00
Phim truyền hình
Cuộc chiến hôn

Lịch phát sóng Today TV 17/5/2018