30 October, 2020

Lịch phát sóng Today TV 17/10/2020

00:00:00 Những khúc vọng xưa ver 2017- Số 64
01:00:00 Thế giới âm nhạc – Số 249
02:00:00 Today 18h
02:30:00 Chuyện nhà mình – Số 120
03:00:00 Thế giới âm nhạc – Số 243
04:00:00 Những khúc vọng xưa ver 2017- Số 61
04:30:00 Today 18h
05:00:00 Thế giới âm nhạc – Số 248
05:30:00 Chuyện nhà mình – Số 119
06:00:00 Vũ điệu cuộc sống – Số 3
06:30:00 Just for laugh 2018 – Số 52
07:00:00 Những khúc vọng xưa Ver 2017 – Số 88
08:00:00 Đừng rời xa em – Tập 160
09:00:00 Just for laugh 2018 – Số 35
09:30:00 Ngẫu hứng âm nhạc – Số 11
10:00:00 Just for laugh 2018 – Số 37
10:30:00 Thế giới điện ảnh – Số 440
10:45:00 Mỹ vị 24 – Số 43
11:00:00 Mái ấm yêu thương – Tập 3
12:00:00 Hợp đồng yêu đương – Tập 9
13:00:00 Đẻ mướn – Tập 61
14:00:00 Just for laugh Ver 2018 – Số 35
14:30:00 Tiếp sức hồi sinh – Số 374
15:00:00 Công lý – Tập 2
16:00:00 Những khúc vọng xưa 30′ Ver 2018 – Số 36
16:30:00 Người vẽ ước mơ – Số 29
17:00:00 Mái ấm yêu thương – Tập 4
18:00:00 Ngẫu hứng âm nhạc – Số 27
19:00:00 Công lý – Tập 3
20:00:00 Hợp đồng yêu đương – Tập 10
21:00:00 Đẻ mướn – Tập 62
22:00:00 Đừng rời xa em – Tập 161
23:00:00 Hành trình Bolero – Số 14